Capaciteitsonderzoek palliatieve zorgplekken 2021

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden heeft een signalerende rol in het aanbod en het gebruik van de palliatieve zorgplaatsen in de regio Haaglanden. Het netwerk voert daarom jaarlijks een onderzoek uit om inzicht te verkrijgen in de capaciteit en bezetting van palliatieve zorgplaatsen in de hospices en de palliatieve units in de regio Haaglanden. Onder de regio Haaglanden worden de gemeente Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer verstaan. Aan de hand van de data worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

In de bijlage treft u de rapportage over 2021 aan.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl