Casuïstiekbespreking | Bijwerkingen van opioïden – online

Vereniging Transmurale Zorg en het consultatieteam HDWO van vereniging Fibula organiseren op donderdag 17 februari 2022 een scholing over bekende en minder bekende bijwerkingen van opioïden in de pijnbestrijding bij palliatieve patiënten. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Pijn is één van de meest voorkomende problemen in de palliatieve fase en heeft grote invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. Voor de naasten is het vaak moeilijk om aan te zien dat hun dierbare pijn heeft. In de palliatieve fase wordt veel gebruik gemaakt van opioïden om pijn te stillen. Opioïden zijn zeer sterke pijnstillers die alleen bij hevige pijn worden gebruikt. Er zijn verschillende soorten opioïden zoals morfine, oxycodon, fentanyl, methadon en buprenorfine. Het gebruik van opioïden is de laatste jaren flink toegenomen. Zodra een patiënt in de palliatieve fase start met opioïden kan hij/zij last krijgen van bijwerkingen. De meeste bijwerkingen gaan na een paar dagen tot weken vanzelf over. Wanneer de dosis verhoogd worden, komen deze bijwerkingen weer tijdelijk terug. Ook deze gaan weer over. Sommige bijwerkingen ontstaan gedurende het gebruik van opioïden. De belangrijkste bijwerkingen zijn obstipatie, sufheid, misselijkheid en braken. Maar er zijn ook andere bijwerkingen van opioïden. In deze scholing gaan we het hebben over de bijwerkingen van opioïden. Welke kunnen ontstaan en wat kun je hieraan doen?

Tijd
17.00 – 18.45 uur

Locatie
Digitaal via Zoom (de link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst)

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
16.50 uur    Digitale inloop
17.00 uur    Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
18.45 uur    Afsluiting

Docenten
Wim Jabroer, (kader)huisarts en arts consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden
Paul Lebbink, apotheker en consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden.

Kosten
Deelname aan deze online casuïstiekbespreking is gratis.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met maandag 14 februari 2022 via de agenda.
Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per email, waarna wij rekenen op je komst. We streven naar een gemengde groep met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen.

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding. Een link naar het aanmeldformulier is terug te vinden op de website van Vereniging Transmurale Zorg Haaglanden.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06 1168 0197.

We hopen dat je op donderdag 17 februari 2022 aanwezig bent bij deze casuïstiekbespreking!

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl