Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen – 19 november 2020

Uitnodiging voor verpleegkundigen donderdag 19 november 2020 (Digitaal)

Vereniging Transmurale Zorg en het consultatieteam HDWO van Fibula organiseren op 19 november 2020 een casuïstiekbespreking over palliatieve sedatie. In deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Palliatieve sedatie is niet meer weg te denken binnen de palliatieve zorg. De KNMG meldt dat palliatieve sedatie een normale medische handeling is, waarbij het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase wordt verlaagd om zijn lijden te verlichten. Ongeveer 25% van alle mensen die thuis sterven, wordt palliatief gesedeerd. In 7 jaar tijd is het aantal mensen die palliatief werden gesedeerd, verdubbeld.  Lang niet alle ingezette palliatieve sedaties verlopen volgens “het boekje”. Nadere analyses leren ons dat onvolledige communicatie; onduidelijke indicatie stelling; onvoldoende voorbereiding en monitoring tijdens de uitvoering, naast de farmacologische problemen hier debet aan kunnen zijn. De verwachtingspatronen van patiënt, naasten, verpleegkundigen en artsen rondom palliatieve sedatie blijken ook nog al eens te verschillen. De uitvoering van palliatieve sedatie is complex en kent meerdere dimensies, waarvoor een multidisciplinaire samenwerking nodig is.

En wat zijn de verwachtingen van een palliatieve sedatie bij bijzondere doelgroepen zoals ouderen en bij mensen die eerder veel medicatie hebben gebruikt? En is het van invloed dat de te sederen patiënt dik of dun is? Wat kom jij tegen in jouw praktijk? Wat loopt goed, wat minder goed? Laat het ons weten op deze casuïstiekbespreking.

Tijd
17.00 – 18.45 uur (Inclusief korte pauze)

Locatie
Digitaal via Zoom (De link volgt een paar dagen voorafgaand aan de bijeenkomst)

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren.  Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avond te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
16.50    Digitale inloop
17.00    Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
18.45    Afsluiting

Docenten
Matthijs de Boer: (kader)huisarts en arts consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO
Mascha Oudeman: gespecialiseerde verpleegkundige specialistisch team en verpleegkundig consulent palliatieve helpdesk regio Haaglanden/DWO

Kosten
Deze digitale bijeenkomst wordt gratis aangeboden voor zowel leden als niet-leden.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot maandag 16 november 2020 via de agenda.

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging per e-mail, waarna wij rekenen op jouw deelname. Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra (Programmaleider palliatieve zorg) via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.

We hopen dat je op donderdag 19 november 2020 aanwezig bent bij deze digitale casuïstiekbespreking!