Casuïstiekbespreking voor verpleegkundigen

Uitnodiging voor verpleegkundigen dinsdag 19 februari 2019
Het netwerk palliatieve zorg Haaglanden en de Helpdesk Haaglanden – DWO van het IKNL organiseert op 19 februari 2019 een casuïstiekbespreking over zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase.

Als een patiënt te horen heeft gekregen dat hij niet meer beter kan worden, roept dat veel gevoelens zoals ongeloof, angst, woede, verdriet etc. op bij de patiënt en naasten. Daarnaast komen er allerlei vragen bij de patiënt op. Naast praktische vragen, komen in het zicht van de dood vaak ook ‘grote’ vragen op. Vragen over het leven en de dood, zoals:

  • Waarom overkomt mij dit?
  • Wat moet ik doen met de tijd die mij nog rest? Is er leven na de dood?
  • Waar leef ik voor? Waarom ben ik op aarde? Heb ik een goed leven geleid?

Dit soort vragen heten ook wel levens-, spirituele-, existentiële- of zingevingsvragen. Niemand kan deze vragen echt beantwoorden. Ieder mens gaat op zoek naar zijn eigen antwoorden. Misschien heeft de patiënt daarbij steun aan zijn geloof of levensbeschouwing. Maar het is ook mogelijk dat hij ineens alles met andere ogen bekijkt en juist gaat twijfelen aan zijn overtuigingen. Hoe herken je vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit? En hoe ga je hierover een gesprek aan? Welke problemen m.b.t. zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase kom jij tegen in jouw praktijk? Stuur vooraf je casus met je vragen naar ons op, zodat we in deze casuïstiekbespreking hiermee aan de slag kunnen!

Tijd
17.00 – 19.30 uur

Locatie
Sophia Revalidatie, Vrederustlaan 180 te Den Haag

Doel
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële (geanonimiseerde) casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren. Indien nodig maken de docenten een keuze uit de aangeleverde casussen om tot een brede invulling van de avonden te komen.

Doelgroep
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met ervaring met palliatieve / terminale zorg uit alle soorten zorginstellingen.

Programma
17.00 Ontvangst met broodjes, koffie, thee
17.30 Casuïstiekbespreking met een combinatie van onderlinge uitwisseling en theorie
19.30 Afsluiting

Docenten
Alieke Hermans, verpleegkundige en lid consultatieteam HDWO
Toon Vessies, geestelijk verzorger en lid consultatieteam HDWO

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met 12 februari 2019 via het aanmeldingsformulier.

Na de aanmelding ontvang je een bevestigingsbericht, waarna wij rekenen op je komst. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen en we streven naar een gemengde groep (met deelnemers uit hospices, palliatieve units, thuiszorgorganisaties & ziekenhuizen).

Deelnemers worden uitgenodigd om casuïstiek of concrete praktische vragen aan te leveren bij de aanmelding.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven Zeilstra via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl of 06-11680197.