COVID-19: Voorbereiding voor een mogelijke fase 3

De afgelopen tijd neemt het aantal positieve coronatesten toe. Deze toename kan ervoor zorgen dat de druk op de zorg nog verder vergroot wordt, terwijl deze druk al zeer groot is. Als de besmettingen op blijven lopen, kan er een situatie ontstaan waarin de zorg niet meer op de gebruikelijke wijze verleend kan worden. Deze noodsituatie wordt ook wel fase 3 genoemd. Om deze situatie te voorkomen, worden stevige maatregelen genomen. Desondanks blijft het risico bestaan op fase 3. Vereniging Transmurale Zorg heeft daarom de afgelopen weken overleggen gefaciliteerd tussen de verschillende zorginstellingen uit de regio Haaglanden, zodat men goed voorbereid is op een mogelijke fase 3.

Fase 3

Van fase 3 is sprake als alle capaciteit volledig benut is, alles maximaal opgeschaald en afgeschaald is en de samenwerking tussen zorgaanbieders volledig en maximaal benut is. Het afkondigen van deze fase is een besluit van de minister voor Medische Zaken en Sport. De minister en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden geïnformeerd door Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), als fase 3 dreigt aan te breken. Dit gebeurt landelijk in afstemming met alle betrokken zorgpartijen die vertegenwoordigd zijn in het ‘joint coalition overleg’. De IGJ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verifiëren dat op basis van de meest recente informatie, waarna de minister voor Medische Zaken en Sport het besluit kan nemen. Op dit moment (eind maart) bevindt Nederland zich in fase 2.

Plannen regio Den Haag e.o.

Om goed voorbereid te zijn op fase 3 hebben de zorgorganisatie in regio Den Haag e.o. de protocollen op elkaar afgestemd. Om te testen of deze afstemming volledig was, heeft onlangs een scenariodoorloop plaatsgevonden. Deze scenariodoorloop was een oefening (dry run), welke begeleid werd door een externe deskundige. Door te kijken naar verschillende scenario’s is inzichtelijk geworden op welke punten de afstemming nog onvolledig was. Inmiddels heeft dat geleid tot de laatste aanscherpingen in de protocollen.

Naast de plannen van regio Den Haag e.o., heeft er binnen het Netwerk Acute Zorg West (NAZW) afstemming plaatsgevonden over de plannen van de regio’s Leiden e.o., Gouda e.o., Delft e.o., Zoetermeer e.o. en Den Haag e.o.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl