Dag van de Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan de partner, kind, of ouder zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.
Deze zorgtaken zijn voor veel mantelzorgers prima te combineren met hun baan. Maar helaas geldt dat niet voor iedereen. Dan bestaat het risico dat de werknemer overbelast raakt, ziek wordt of soms zelfs voor langere tijd uitvalt. Bekijk de animatie Wat is mantelzorg.

Weetjes
– 1 op de 4 werknemers combineert werk met mantelzorgtaken.
– De meeste mantelzorgers (84%) kunnen werk en mantelzorg voldoende tot goed combineren, 16% slecht tot heel slecht.
– Mantelzorgers die begrip ervaren van hun leidinggevende melden zich 2x minder ziek.
– 75% van de mantelzorgers praat er pas over als ze werk en de zorgtaken niet meer kunnen combineren.
– Van de mantelzorgers die het moeilijk vinden om erover te praten, geeft 71% als reden dat ze bang zijn dat dit een negatieve impact kan hebben op hun loopbaan en 65% wil collega’s niet belasten.

Als je je situatie wel bespreekt met je leidinggevende en je team, dan zorgt dat voor begrip. Hoe? Bekijk de animatie en praat erover.

Mantelzorgvriendelijk werken
Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger. Zij vragen niet snel om hulp en komen daardoor laat in beeld, bijvoorbeeld als er een burn-out dreigt. De drempel is bovendien hoog om het bespreekbaar te maken. Mantelzorgvriendelijk werken begint daarom bij bewustwording en bespreekbaar maken.
Mantelzorgvriendelijke organisaties voorkomen onder meer uitval, hoog ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Zij creëren daarentegen een stimulerende omgeving voor gezonde, gemotiveerde en loyale collega’s.

Voor leidinggevende is het online platform MantelzorgWerkt ontwikkeld. Hierop vind je tools, informatie en inspiratie over hoe je samen werk en mantelzorg in balans houdt.

Voor medewerkers met mantelzorgtaken is het online platform M-Power (Mantelzorg Power) ontwikkeld. Het platform biedt handvatten waar de werkende mantelzorger direct zelf mee aan de slag kan.