Dementiemonitor Mantelzorg 2020

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen we beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen stellen we mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Voor goede resultaten is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Helpt u ons hierbij?

Tweejaarlijks onderzoek
Iedere twee jaar houdt Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de zorg voor iemand met dementie kan meedoen.

De zorg verbeteren
De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

Helpt u mee?
Help ons om voor de belangen van mantelzorgers en hun naasten met dementie op te komen door zoveel mogelijk mantelzorgers van cliënten van uw organisatie te wijzen op de Dementiemonitor. Dit kunt u doen door flyers te verspreiden met de link naar de online vragenlijst erop (www.dementiemonitor.nl) of door schriftelijke vragenlijsten te verspreiden. De flyers vindt u in de bijlage. Schriftelijke vragenlijsten zijn aan te vragen bij Derkje Andrée Wiltens. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Derkje Andrée Wiltens. 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl