Eerste programma-overleg dementie van 2023

Bij Brasserie Bijna Thuis in Rijswijk vond op 28 maart het eerste programma-overleg van het Netwerk Dementie Haaglanden plaats. Achttien lidorganisaties waren vertegenwoordigd om de voortgang van het jaarplan te bespreken. Na de positieve conclusie dat alle werkgroepen goed verlopen, was de beurt aan de gemeente Den Haag om een pitch geven over een project voor mantelzorgondersteuning. Hiervoor was ook St. Laurens uit Rotterdam uitgenodigd. Een inspirerend plan, waarbij nader moet worden uitgewerkt hoe het kan worden uitgevoerd in onze regio.

Tot slot vertelde Sharona Smits van Dementie Netwerk Nederland over de mogelijkheid tot een zelfscan. Dit is een middel om inzicht te krijgen in hoeverre de aanbevelingen uit de Zorgstandaard Dementie zijn ingebed in de organisaties. Hoe verhoudt onze regio zich tot de andere regio’s en wat kunnen we nog verbeteren?

We kunnen terugkijken op een geslaagde middag waarin iedereen zich betrokken toonde en vol goede moed uitkijkt naar het vervolg.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl