Evaluatie-Herziening informatiemap palliatieve zorg.

*Update: de vragenlijst is gesloten. 

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden beoogt, dat patiënten die niet meer beter zullen worden en hun naasten, goed geïnformeerd worden over de palliatieve zorg en de verschillende zorgmogelijkheden in de regio. Zorgverleners en vrijwilligers uit de regio Haaglanden kunnen daarom informatiemappen aanvragen bij Vereniging Transmurale Zorg. De informatiemappen zijn gratis aan te vragen via info@transmuralezorg.nl.

Op dit moment zijn we bezig met het herzien van de informatiemap palliatieve zorg voor patiënten en naasten. Zodat op een laagdrempelige manier informatie verstrekt en aangevraagd kan worden over het zorg- en ondersteuningsaanbod. Om de bruikbaarheid van de map te toetsen is er een enquête gerealiseerd. Het invullen hiervan kost 5 minuten tijd en helpt ons de kwaliteit te verbeteren. Wij hopen op jullie ondersteuning!

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl