Evaluatie – Huisbezoeken in de palliatieve fase (Verwijzers)

Stichting Transmurale zorg doet een evaluatie van de huisbezoeken in de palliatieve fase. Deze evaluatie geeft inzichten in welke mate er behoefte is aan de palliatieve huisbezoeken, wat de ervaringen zijn omtrent deze bezoeken en wat de verbeterpunten zijn in de werkwijze. Via onderstaande oproep worden professionals gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met de huisbezoeken in de palliatieve fase.

Om de continuïteit van zorg voor mensen in de palliatieve fase van hun ziekte en hun naasten te verbeteren, kan een huisbezoek aangevraagd worden. Het doel van een huisbezoek is het bieden van (verpleegkundige) ondersteuning en continuïteit van zorg aan patiënten in de palliatieve fase en hun naasten. De verpleegkundige ondersteuning is gericht op het tijdig signaleren en opvangen van problemen die samenhangen met de palliatieve fase, voortgang van de ziekte en/of de palliatieve behandeling. De huisbezoeken zijn bedoeld voor mensen die (nog) geen indicatie voor verpleegkundige zorg hebben (gehad) en hebben een preventief karakter.

Bent u zelf wel eens betrokken bij patiënten in de palliatieve fase? Wij stellen het zeer op prijs als u uw ervaringen met ons wilt delen. Dat kan door het invullen van een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 4 minuten in beslag. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Hartelijk dank voor uw medewerking, wij stellen uw hulp enorm op prijs!

De enquête is op 19 juli 2021 gesloten en kan niet meer worden ingevuld.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl