Even voorstellen……

Paul van Wingaarden, lid Raad van Bestuur bij HWW zorg stelt zicht kort aan ons voor.

Kunt u kort omschrijven wat uw organisatie doet?

HWW zorg biedt warme en deskundige zorg persoonsgerichte zorg aan ouderen in onze 8 intramurale locaties en wijkzorg in vrijwel alle Haagse wijken van Den Haag

Waarin onderscheidt uw organisatie zich?

HWW zorg is de grootste wijkzorg aanbieder van Den Haag. Wij bieden zorg en ondersteuning om ouderen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig thuis te laten wonen. Lukt dat niet meer dan kunnen deze cliënten terecht in één van onze intramurale locaties. Wij bieden dagverzorging, revalidatie zorg, longstay en psychogeriatrische zorg. Ook behandelen onze specialisten cliënten die nog thuis wonen en kun je bij HWW zorg terecht voor specialistische zorg, zowel intra- en extramuraal. Denk hierbij aan astma/COPD, diabetes, CVA, MS of wondzorg.

Wanneer is VTZ voor uw geslaagd?

Als het VTZ lukt om gezamenlijk als zorgorganisaties samen te bouwen aan het verbeteren van ouderenzorg en de handen ineen te slaan.

Wat gaat u en uw organisatie bijdragen aan het doen slagen van VTZ?

Positief en actief deelnemen

Wat verwacht u van andere organisaties om VTZ tot een succes te maken?

Gezamenlijk streven naar verbinding en verbetering, alleen dan maken we de ouderenzorg beter!

Wilt u VTZ nog iets meegeven?

Veel succes!