Even voorstellen….

Eric Lemstra, bestuurder bij Xtra, stelt zich kort aan ons voor.

Kunt u kort omschrijven wat uw organisatie doet?
Jeugdzorg, maatschappelijk dienstverlening voor mensen met een licht verstandelijke beperking, welzijn en en opvang.

Waarin onderscheidt uw organisatie zich?
Preventie, lichte interventie en normaliseren

Wanneer is VTZ voor u geslaagd?
Van curatie naar preventie en slimmer samenwerken.

Wat gaat u en uw organisatie bijdragen aan het doen slagen van VTZ?
Personele inzet, netwerksamenwerking en bruggen bouwen.

Wat verwacht u van andere organisaties om VTZ tot een succes te maken?
Verbinden en lef om te vernieuwen en om te denken.

Wilt u VTZ nog iets meegeven?
Ontschotten en over grenzen heen kijken.