Even voorstellen….

Ingrid Wolf, Chief Executive Officer (CEO) bij HMC en voorzitter van het bestuur van de Vereniging Transmurale Zorg (VTZ), stelt zich kort aan ons voor.

Kunt u kort omschrijven wat uw organisatie doet?

Haaglanden MC is hét stadsziekenhuis voor de regio Haaglanden en één van de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. HMC heeft een antwoord op de grote variëteit aan tweedelijns medisch specialistische zorgvragen van de multiculturele inwoners uit onze internationaal georiënteerde regio. Onze patiënten mogen vertrouwen op ons brede aanbod aan medisch specialistische zorg zoals je dat van een stadsziekenhuis mag verwachten. Patiënten komen van heinde en verre naar ons toe voor een aantal bijzondere en hoogcomplexe zorgfuncties. Onze speerpunten zijn (1) het HMC Traumacentrum, met daarbinnen het level-1 multitraumacentrum voor bijvoorbeeld de opvang van zwaargewonde slachtoffers van verkeersongevallen en (2) het HMC Neurocentrum met daarin hoogwaardige neuro-vasculaire zorg, neuro-traumatologische zorg, multidisciplinaire neuro-oncologische zorg en wervelkolomzorg. Daarnaast hebben we, mede door de samenwerking met LUMC, hoogwaardig bijzonder zorgaanbod voor mensen met kanker binnen het HMC Kankercentrum. Onze zorg bieden we niet alleen fysiek op onze klinische en poliklinische locaties aan; steeds vaker is onze zorg ook beschikbaar in de Haagse wijken, in de huisartsenpraktijken, bij mensen thuis en in digitale vorm.

VTZ is de Vereniging Transmurale Zorg: een ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders in de regio Haaglanden. We stimuleren efficiënte steun- en zorgnetwerken in de regio: we werken aan zorg zonder merkbare schotten, zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de patiënt, afgestemd op de behoefte van patiënt en mantelzorger, waarbij de patiënt zoveel mogelijk de regie heeft. Individuele zorgorganisaties zoals HMC zijn lid van de VTZ.

Waarin onderscheidt uw organisatie zich?

Belangrijker nog dan het individuele onderscheidend vermogen van de eigen organisatie is het vermogen om elkaar als zorgorganisaties goed aan te vullen. Haga Ziekenhuis en HMC werken daarom voor een aantal specifieke zorggebieden samen, om zo de zorg voor inwoners van onze regio nog beter te maken.

Wanneer is VTZ voor u geslaagd?

VTZ is voor mij geslaagd als we bij alles wat we doen, ons steeds richten op onze missie: “het op objectieve wijze aanjagen van samenhang tussen de domeinen preventie, welzijn en zorg, zodanig dat steeds toegevoegde waarde ontstaat voor inwoners van onze regio: kwetsbare bewoners, hun begeleiders en mantelzorgers in het netwerk van zorg en welzijn”.

Wat gaat u en uw organisatie bijdragen aan het doen slagen van VTZ?

Als voorzitter van het bestuur van onze vereniging wil ik mij er persoonlijk voor inzetten dat inwoners van onze regio ervaren dat zij merkbaar betere zorg ontvangen. De gezamenlijke trajecten die VTZ inzet, moeten er steeds toe leiden dat de gezamenlijke zorg- en welzijnsaanbieders de individuele cliënt en patiënt en zijn of haar zorgvraag centraal stellen. HMC is als grootste aanbieder van medisch specialistische zorg in de regio al betrokken in tal van samenwerkingsvormen en initiatieven die efficiënte steun- en zorgnetwerken aan inwoners van de regio bieden, bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen. Die steun- en zorgnetwerken wil HMC graag voor meerdere doelgroepen (verder) uitrollen.

Wat verwacht u van de andere organisaties om VTZ tot een succes te maken?

Samenwerken is een werkwoord: ‘samen werken’. Dat betekent dat we in al onze projecten en initiatieven steeds aan elkaar moeten vragen of de cliënt er uiteindelijk beter van wordt. En dat betekent ook dat je als organisatie soms over je eigen belangen heen moet kunnen stappen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar mijn insteek is dat we het gewoon moeten doen.

Wilt u VTZ nog iets meegeven?

Dit jaar is het eerste jaar dat we volledig als Vereniging zijn verder gegaan. Voorheen waren we een Stichting. Ik heb me er persoonlijk, met de andere bestuursleden, voor ingezet deze switch te realiseren. Een vereniging is per definitie een samenwerkingsvorm waarin je je als lid verbonden voelt met dat wat je samen wilt bereiken. Deze verbondenheid is belangrijk want de uitdagingen waar we in de regio voor staan, zijn enorm.