Even voorstellen…

Patricia Huijbregts, bestuurder bij WZH, stelt zich kort aan ons voor.

 

Kunt u kort omschrijven wat uw organisatie doet?

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is een vernieuwende toonaangevende organisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in de regio Haaglanden. Vanuit 14 woonzorgcentra in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer bieden wij verpleeghuiszorg, thuiszorg en diverse welzijnsactiviteiten. Ieder van onze woonzorgcentra heeft een eigen identiteit en kleur. Zo biedt WZH de bewoners en cliënten een omgeving die bij hen past: een plek waar iedereen zich thuis kan voelen.

Waarin onderscheidt uw organisatie zich?

Bij WZH draait het altijd om die ene vraag: wie ben je? Het is in die vraag dat onze kernwaarden samenkomen. Open, samen en geborgen zijn de basis bij alles wat we doen. Dat gaat om persoonlijk en oprecht contact. Om te weten wat voor onze cliënten kwaliteit van leven is. Wat hun wensen en gewoontes zijn. Wat zin geeft en comfort biedt. Met oog voor al hun fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen. Ook op de moeilijke dagen. Onze kernwaarden zijn ook weerspiegeld in onze werksfeer. Wij zijn er voor elkaar op goede en minder goede dagen, in een goed gesprek en met wederzijds respect. Bij ons mag je zijn wie je bent!

Wanneer is VTZ voor u geslaagd?

Als we met alle regionale partners gezamenlijk in staat zijn om tijdig de juiste zorg te geven op de juiste plek aan diegenen in de regio die dat nodig hebben. Als we kunnen inzetten op preventie, zodat uiteindelijk minder mensen met een zorgvraag bij ons(zorgaanbieders) terecht komen. Als we voor de issues waar inwoners in de regio last van hebben, de juiste partners bij elkaar kunnen brengen om die op te lossen. Als VTZ een platform wordt waarop mensen en organisaties elkaar vinden. Samen bereiken we zoveel meer dan alleen.

Wat gaat u en uw organisatie bijdragen aan het doen slagen van VTZ?

WZH is één van de oprichters van de voorloper van VTZ, de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. Zelf ben ik directeur van deze stichting geweest. Met dit transmurale hart blijft WZH de vraagstukken waar we in de regio voor staan samen met partners oppakken. We werken aan en investeren in de zorg en het welzijn van mensen die dat nodig hebben.
Een grote uitdaging is dat we te maken hebben met schaarste aan arbeidspotentieel. Tegelijkertijd groeit de zorgvraag. We staan gezamenlijk voor de opgave om hier op een goede manier mee om te gaan. Hoe zetten we in op preventie en voorkomen we dat mensen zorg nodig hebben, hoe houden we ze gezond? Hoe richten we ons op welzijn en kwaliteit van leven van burgers in de regio Haaglanden? En als mensen zorg nodig hebben, hoe richten we die dan samen zo in dat men de zorg krijgt die nodig is en overbodige zorg wordt voorkomen?
Vanuit mijn rol als bestuurder van WZH en als lid van VTZ denk en zoek ik mee naar oplossingen. Ik steek mijn handen uit de mouwen om die oplossingen daadwerkelijk te realiseren. Mijn visie is dat als we de handen ineen slaan over de sectoren heen en creatief naar nieuwe wegen en oplossingen zoeken, we beter in staat zijn om ook in de toekomst de meest kwetsbare mensen in onze regio te op te vangen.

Wat verwacht u van de ander organisaties om VTZ tot een succes te maken?

Dat we het belang van de zorgvrager en van de inwoners in gezamenlijkheid voorop stellen en van daaruit samen optrekken. Vanuit openheid en transparantie, waarbij het echte verhaal op tafel moet liggen.
Daar waar we bottlenecks en plooien tegenkomen, gaan we met elkaar in gesprek over hoe we dit samen kunnen oplossen, waarbij het belang van de zorgvrager leidend blijft.

Wilt u VTZ nog iets meegeven?

Begin bij de waarom vraag: wat is er aan de orde? Luister naar en betrek de burger. Die is onderdeel van de oplossing. En ga pragmatisch aan de slag met die partijen die een aandeel in de oplossing kunnen bieden. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Er is een hoop te doen, dus laten we aan de slag gaan!