Factsheet afschaffing terminaliteitsverklaring

Onlangs is bekend geworden dat de terminaliteitsverklaring in de meeste situaties niet meer nodig is. Verschillende partijen uit de zorg* hebben dat afgesproken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Klik voor het gehele nieuwsbericht hier.

De afschaffing van de terminaliteitsverklaring riep veel vragen op. Er is daarom landelijk besloten een factsheet te vormen, waarin wordt uitgelegd hoe deze afschaffing tot stand is gekomen en hoe hier in de praktijk mee om dient te worden gegaan. U treft deze factsheet aan als bijlage onderaan deze pagina.

* Associatie Hospicezorg Nederland (AHZN), Artsenfederatie KNMG, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).