Gesprek minister Hugo de Jonge over advies Denktank Netwerken Palliatieve Zorg

Donderdag 24 januari heeft Janneke van Vliet, voorzitter van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg, samen met Ton Ruikes, voorzitter bestuur Fibula, het advies van de denktank aangeboden aan minister Hugo de Jonge. Daarbij waren verder aanwezig: Jolanda Roelands (projectdirecteur Stichting Fibula), Jannie Oskam (vanuit de Denktank), Esmé Wiegman (bestuurder coöperatie PZNL), Lisette van den Heuvel (directeur Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.) en Ilse Raats (projectleider Denktank).

Het was een ontspannen gesprek waarin er gelegenheid was om het advies toe te lichten en wat van gedachten te wisselen met de minister. Zijn vragen waren verkennend van aard en gaven de indruk dat hij bezig is met het bepalen van zijn ideeen over de organisatie van de palliatieve zorg. Ton Ruikes heeft toegelicht dat Fibula op basis van dit advies, in overleg met de netwerken en stakeholders, voor de zomer met een visie op de toekomst van de netwerken en een concreet actieplan zal komen en dan graag een vervolgoverleg met de minister wil. Hier is welwillend op gereageerd.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl