Haagse Zorgen voor zorginhoudelijke regionale transmurale afspraken

Zorginhoudelijke afspraken tussen verschillende zorgverleners over bepaalde aandoeningen worden gemaakt in de werkgroepen van Haagse Zorgen.
Zo is er een werkgroep Haagse Nieren, Haagse Longen, Haagse Vaten en Haags Suiker. De eerste drie hebben een eigen website. Neem eens een kijkje op de site om te kijken wat er de laatste jaren allemaal gerealiseerd is in deze werkgroepen.

Haagsenieren.nl
Transmurale samenwerking astma/COPD – DEN HAAG (haagselongen.nl)
Haagse Vaten