Handreiking financiering palliatieve zorg 2022

Onlangs is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2022 gepubliceerd. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit. Deze handreiking helpt de zorgprofessional door de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2022 op een rij te zetten en deze te koppelen aan mogelijkheden voor declaratie.

Wijziging per 2022: Experiment met cliëntprofielen wijkverpleging

Per 1 januari 2022 kan in de wijkverpleging gestart worden met het registreren van cliëntprofielen als basis voor bekostiging. In het ‘experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging’ maakt de palliatieve zorg onderdeel uit van de verschillende cliëntprofielen. Voor de palliatief terminale zorg zijn twee aparte cliëntprofielen vastgesteld.

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2021 komt met deze handreiking per 1 januari 2022 te vervallen.