Handreiking financiering palliatieve zorg 2023

Op 24 januari jl. is de Handreiking financiering palliatieve zorg 2023 gepubliceerd (www.palliaweb.nl).

Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve unit. Deze handreiking helpt de zorgprofessional door de structuur en regelgeving rondom financiering van de palliatieve zorg voor 2023 op een rij te zetten en deze te koppelen aan mogelijkheden voor declaratie.

Belangrijkste wijzigingen per 2023:

In de handreiking wordt het de lezer makkelijker gemaakt doordat de updates worden aangegeven met een driehoekje met daarin een uitroepteken. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • NZa Facultatieve prestatie ‘Time to talk’
  • NZa experiment bekostiging transmurale palliatieve zorg, TAPA$-prestaties
  • Nieuwe zorgproducten voor de kinderpalliatieve zorg
  • Herziening van de Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis

Ten behoeve van het overzicht zijn daarnaast de actuele en opgeloste knelpunten voor het declareren van palliatieve zorg in twee verschillende hoofdstukken verwerkt.

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2022 komt met deze handreiking per 1 januari 2023 te vervallen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl