Handreiking financiering palliatieve zorg 2024

De Handreiking financiering palliatieve zorg is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: thuis, een ziekenhuis, hospice, een verpleeghuis en een palliatieve terminale unit. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest voorkomende settingen: ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale units.

Belangrijkste wijzigingen per 2024:

In deze update van de handreiking is de geldende wet- en regelgeving van 2024 meegenomen. De versie uit 2023 komt hiermee te vervallen. In de handreiking wordt het de lezer makkelijker gemaakt doordat de updates worden aangegeven met een driehoekje met daarin een uitroepteken. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Ziekenhuiszorg: het begrip hoofdbehandelaar is door de NZa aangepast naar beroepsbeoefenaar (die de poortfunctie uitvoert) verantwoordelijk voor de zorgvraag van de patiënt
  • TAPA$-experiment: extra looptijd
  • TAPA$-experiment: nieuwe prestatie SCOP – telefonische consultatie
  • Experimenten alternatieve bekostiging
  • Duidelijkheid bekostiging hospicezorg
  • Hulpmiddelen in de thuissituatie bij verhuizing
  • Hulpmiddelen – Palliakit landelijk vergoed

De actuele en opgeloste knelpunten voor het declareren van palliatieve zorg staan in hoofdstuk 6 en 7 overzichtelijk bij elkaar.

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2023 komt met deze handreiking per 1 januari 2024 te vervallen.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl