Health Innovation School afgerond: ‘Mooie ideeën en veel energie’

Enthousiasme, plezier en vernieuwende ideeën. Dat heeft de Health Innovation School Haaglanden opgeleverd. Afgelopen half jaar hielden zo’n vijftig professionals zich bezig met een breed scala aan onderwerpen, van ondersteuning voor mantelzorgers tot hulp bij een huilbaby. Dagvoorzitter Hendrik Verschuur: ‘Hiervan gaan zeker een paar ideeën vliegen.’

Begin februari presenteerden de deelnemers tijdens een afsluitende meeting hun inzichten, na een half jaar waarin zij in de woorden van Elise van der Steen van Vereniging Transmurale Zorg ‘echt een groep’ waren geworden. Van der Steen organiseerde het traject met ondersteuning van LUMC Campus Den Haag, Gezond en Gelukkig Den Haag en Gemeente Den Haag. Professionals uit verschillende domeinen, van beleidsmakers tot artsen en verzekeraars, gingen tijdens de HIS aan de slag met zelfgekozen thema’s, afkomstig uit de praktijk.

Die diversiteit van de deelnemers was van groot belang, benadrukt Van der Steen: ‘De HIS gaat niet alleen over innovatie, maar ook over samenwerking. Professionals zijn gewend vanuit hun eigen expertise naar oplossingen te zoeken. Tijdens de HIS kwamen zij in contact met heel andere denkbeelden en expertise. Dat gaf nieuwe inzichten.’ De uitdaging was daarbij om niet meteen vanuit de eigen kennis met oplossingen te komen, maar te starten met in kaart brengen van wat er nou echt speelt, vanuit de levenswereld van degene om wie het gaat.

 Voelbare energie

Hendrik Verschuur – KNO-arts en hoofdhals oncoloog, maar ook als innovator binnen en buiten HMC actief – was als dagvoorzitter betrokken. ‘De energie die ontstond was voelbaar en de samenwerkingen hebben geleid tot mooie ideeën, waarvan er vast een paar gaan vliegen. Er is veel geleerd van elkaar en mensen hebben gezien wat er allemaal al speelt en gebeurt. We weten dat soms te weinig van elkaar. Maar daarnaast is er ook een netwerk ontstaan waarbinnen professionals elkaar ook los van die projecten in de toekomst beter weten te vinden.’

Het programma bestond uit zes lesdagen met diverse sprekers, waaronder Erik Gerritsen (topambtenaar VWS), buurtsportcoach Maarten Boot of preventie-aanjager en voormalig longarts Wanda de Kanter. Ook ervaringsdeskundigen hadden een plek binnen het programma, net als het gedachtegoed van Design Thinking. Daarbinnen staan mensen, dus de personen om wie het gaat en andere stakeholders die met de innovatie moeten werken, centraal. Alle deelnemers zijn dan ook gedurende het hele traject aangemoedigd vooral met hun doelgroep in gesprek te gaan.

Regionale kracht

‘Dat leidde in veel projectgroepen tot nieuwe inzichten of gaf richting aan hun onderwerp,’ vertelt Van der Steen. Verschuur vult aan: ‘Binnen de zorg wil iedereen graag het beste doen, maar de stem van de patiënt of cliënt zelf klinkt daarin soms te weinig. Het is goed om daar meer bewustwording op te brengen en door het gesprek aan te gaan de doelgroep beter te leren kennen, zeker bij beleidsmakers die toch op meer afstand van de praktijk zitten.’

De HIS is gestart door innovatiecentrum Reshape van het Radboud UMC en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, maar is na deze nationale start nu vooral regionaal actief. Van der Steen: ‘Op die manier kun je regionale knelpunten meteen oppakken en heeft zo’n traject na afloop ook direct resultaat.’ Wat Verschuur betreft, blijft het niet bij deze editie. ‘Ik zou het heel mooi vinden als we dit elk jaar zouden kunnen doen.’

Komende maanden licht Gezond en Gelukkig Den Haag op de site en social media kanalen de verschillende projectgroepen uit. De deelnemers gaan dan verder in op hun proces, innovatieve idee en mogelijke vervolgstappen.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl