Health Innovation School halverwege

Op 23 en 24 november, was het tweede lesblok van de Health Innovation School Haaglanden.

Op maandagochtend waren er sprekers over netwerksamenwerking, gedrag van mensen en het creëren van echte vernieuwing. Naar aanleiding van de verschillende presentaties gingen de deelnemers aan de slag in break-out rooms om met elkaar deze onderwerpen te bespreken. De maandagmiddag stond in het teken van netwerken. Doordat de HIS online plaatsvindt, was er tot nu toe minder mogelijkheid voor de deelnemers om elkaar te leren kennen. Een gemiste kans, want het is juist belangrijk voor de deelnemers om in contact te komen met gelijkgestemden uit het veld. Daarom organiseerde de HIS maandagmiddag digitale speeddates voor de deelnemers.

Dinsdagochtend stond in het teken van gezonde leefstijl, gezonde voeding en beweging. De sprekers vertelden over hun ervaring met gedragsverandering en hoe je moeilijk bereikbare doelgroepen toch aan het bewegen krijgt. Ook kwam het perspectief van de verzekeraar aan bod en is er besproken hoe je de bewoner in projecten centraal stelt. In de middag hebben de deelnemers meer geleerd over design thinking en de patient journey. Wederom met focus op het centraal stellen van de doelgroep.

Al met al waren het 2 inspirerende dagen. Heel erg bedankt deelnemers, sprekers en coaches voor jullie enthousiasme, energie en deelname!