Herziening handreiking financiering palliatieve zorg 2020

Op 22 juli hebben wij middels een nieuwsbericht gecommuniceerd dat de handreiking palliatieve zorg 2020 gepubliceerd was. Dit nieuwsbericht kunt u hier terugvinden.

Inmiddels is door landelijke ontwikkelingen gebleken dat deze versie herzien dient te worden. De laatste wijzigingen in de bekostiging van palliatieve zorg in 2020 zijn nu dan ook doorgevoerd in de handreiking financiering palliatieve zorg 2020 (Versie 2). De doorgevoerde wijzigingen betreffen:

Medisch specialistische zorg

  • Face-to-face contact is niet altijd meer nodig voor registratie en declaratie
  • Nieuwe zorgactiviteit voor medisch specialistische zorg in de thuissituatie
  • Logeervergoeding voor patiënten bij een meerdaagse behandeling op grote afstand

Eerstelijn

  • Terminaliteitsverklaring is in meeste situaties niet meer nodig
  • Inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn vanuit de Zorgverzekeringswet

Eerstelijnsverblijf

  • Nieuwe prestatie voor resultaatbeloning en zorgvernieuwing
  • Nieuwe prestatie voor coördinatiefunctie verblijf

Langdurige zorg

  • Terminaliteitsverklaring is in meeste situaties niet meer nodig
  • Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor patiënten in een Wlz-instelling