Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden: Wie, wat en hoe?

Geregeld wordt er aan ons gevraagd wat het Netwerk Palliatieve Zorg is en wat voor activiteiten zij uitvoert.

Om u meer inzicht te geven in het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden, hebben wij een factsheet gevormd. In deze factsheet geven wij meer informatie over:

  • Wat is een Netwerk Palliatieve Zorg?
  • Wat is het bestaansrecht van het Netwerk Palliatieve Zorg?
  • Wat is de organisatiestructuur van het Netwerk Palliatieve Zorg?
  • Nieuwsbrief Vereniging Transmurale Zorg
  • Waar kunt u meer informatie vinden?

De factsheet is toegevoegd als bijlage aan dit bericht.