Hoge Raad over euthanasie bij dementie

Begin 2020 hebben Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en Netwerk Dementie Haaglanden gezamenlijk een netwerkbijeenkomst georganiseerd over het thema Dementie en Euthanasie (klik hier voor het bericht over deze netwerkbijeenkomst).

Tijdens deze bijeenkomst bleek hoe complex de euthanasie vraagstukken zijn, helemaal wanneer een persoon met dementie niet langer ter zake wilsbekwaam is.

Gister, op 21 april 2020, deed de Hoge Raad uitspraak over de euthanasie bij een persoon met gevorderde dementie waaruit blijkt dat er ruimte is voor het inwilligen van een schriftelijk euthanasieverzoek bij een wilsonbekwaam persoon:

“Een arts mag gevolg geven aan een schriftelijk verzoek tot het verlenen van euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie. In zo’n situatie moet wel worden voldaan aan alle eisen die de wet met betrekking tot euthanasie stelt, waaronder de eis dat sprake van is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De arts is dan niet strafbaar. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld in een uitspraak ‘in het belang van de wet’. In zijn uitspraak zet de Hoge Raad de uitgangpunten uiteen voor de invulling van de zorgvuldigheidseisen in die bijzondere situatie.” 21 april 2020 rechtspraak.nl

Lees verder op de website van de Rechtspraak.