Honorering ZonMw-project Oog voor Naasten en Nabestaanden

In oktober 2019 heeft het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden een subsidie aangevraagd voor het project Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2). Tot onze grote blijdschap hebben wij onlangs een toekenningsbrief ontvangen van ZonMw.

Het project ON2 is een vervolg op het project Oog voor Naasten. De methodiek motiveert en ondersteunt zorgverleners om oog te hebben voor behoeften van naasten van alle patiënten met een levensverkortende aandoening of kwetsbaarheid. Deelnemende partijen aan dit project zijn HWW Zorg, WZH, Hospice Wassenaar en het HagaZiekenhuis.

De regionale voorbereiding van dit project start in augustus. De implementatie zal plaatsvinden vanaf 2021.