In gesprek met Alex van Hout

In gesprek met Alex van Hout, Head of Finance bij Evita Zorg. Evita is een thuiszorgorganisatie voor klantgerichte integrale zorg (inclusief mensen met Dementie/in hun laatste levensfase/ALS) geleverd door zorgverleners in loondienst en door ZZP’ers. Evita heeft ook een huis in de wijk – Evita Lokaal – waar (dagbesteding) activiteiten, lezingen en bijeenkomsten worden gehouden. Daarnaast bestaat de Evita Academie, waar erkende opleidingen worden gegeven. Alex kent de Vereniging Transmurale Zorg (VTZ) van de overgang van Point naar Zorgdomein en neemt deel aan de Gebruikersgroep Zorgdomein van het VTZ-programma Goede doorstroming in de keten.

 

Hoe zou u uw functie bij Evita het beste kunnen omschrijven?

Ik ben verantwoordelijk voor alle financiële aspecten van onze bedrijfsvoering. Daar hoort ook de gespreksvoering betreffende de zorg verkoop bij met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met informatievoorziening binnen onze organisatie en naar buiten. Deze toekomstbestendig maken en houden is iets waar ik mee bezig ben.

Wat zijn uw drijfveren?

Ik ben gemotiveerd om vanuit mijn professionele financiële en bedrijfsmatige rol een bijdrage te kunnen leveren aan een efficiënte bedrijfsvoering van een organisatie met een sociale impact. Mogelijkheden en kansen creëren voor mensen, die ze anders mogelijk niet zouden krijgen. Mijn eerdere werkervaring in Afrika, waar ik binnen de ontwikkelingssamenwerking werkte, heeft deze drijfveren versterkt.

Wat omschrijft u als professional het best?

Mijn doel is om onnodige ballast (drempels, onvolkomenheden en dubbelingen) uit de bedrijfsvoering te halen en kijken hoe je primaire processen zo kunt opstellen dat er een goede flow in zit. Uitsluitend noodzakelijke checks en balances aanbrengen die zorgen voor ‘First time right’. Mijn streven is een efficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast heb ik als doel de informatievoorziening naar de verschillende groepen gebruikers te faciliteren. De gebruikers, b.v. wijkverpleegkundigen, voorzien van actuele informatie over hun klanten, zodat ze zélf sturing kunnen geven en noodzakelijke acties kunnen uitzetten en daarmee eigen verantwoordelijkheid nemen.

Hoe komen uw waarden terug in uw werk?

Ik probeer te organiseren, te structureren en de informatievoorziening toepasbaar te maken gericht op de gebruiker. Vervolgens kijk ik naar functionaliteiten die verbeterd kunnen worden; b.v. gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en koppeling van systemen. Ik vind het belangrijk dat de gebruiker (collega’s/medewerkers) zelf regie kan nemen voor de werkzaamheden die binnen hun taken en verantwoordelijkheden vallen en daarbij niet afhankelijk zijn van anderen.

Wat is de definitie van een goede samenwerking volgens u?

Gelijkwaardigheid in ieders rol, helderheid over het gezamenlijke doel en transparantie over wat je eruit wilt halen en wat je bijdraagt. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over hoe je de samenwerking vormgeeft. Maak het concreet en communiceer daar open over.

 

Voor meer informatie over de Gebruikersgroep Zorgdomein kunt u contact opnemen met willeke.glas@transmuralezorg.nl, odette.tirion@transmuralezorg.nl of inge.stollman@transmuralezorg.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl