In gesprek met Anna Saras

In gesprek met Anna Saras, regio-adviseur van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Anna is opgegroeid met zorgverleners om haar heen. Haar vader is arts, haar moeder en zus zijn verpleegkundigen.

De vereniging VZVZ is in 2011 opgericht door vier koepelorganisaties van zorgaanbieders, met steun van Patiënten federatie Nederland. Dit zijn de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). VZVZ wordt grotendeels gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het is een vereniging zonder winstoogmerk en heeft als doel (digitale) verbinding in de gezondheidszorg.

Vanuit VTZ (Vereniging Transmurale Zorg) werken we al jaren met VZVZ samen vanuit de overtuiging, dat betere gezondheid en zorg mogelijk is: de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon.

Hoe zou u uw functie bij VZVZ het beste kunnen omschrijven?

Mijn regio is Zuidwest Nederland. In de meeste gebieden bevindt zicht een regionale samenwerkingsorganisaties – RSO – waar ik mee samenwerk. Maar nog niet in elke regio. Per gebied zoek ik sleutelfiguren die dezelfde missie hebben. Samen met hen bouw ik aan een duurzame relatie. Net als met jullie, VTZ /RSO Haaglanden.
Ik kijk welke gezamenlijke agenda wij hebben op het gebied van interoperabiliteit (staat voor het uitwisselen van zorg gerelateerde gegevens tussen zorginstellingen) en hoe je dan de krachten kunt bundelen en elkaar kunt versterken. Soms komen suggesties uit de regio en soms van mijzelf. Zo kreeg ik laatst de vraag waarom niet alle apothekers het Landelijk Schakelpunt (LSP) gebruiken, maar wel aangesloten zijn.

Wat zijn uw drijfveren?

Ik ben vier weken voor Corona begonnen bij VZVZ en mijn motivatie is om de zorg beter te maken. Het zit in mij dat ik iets van maatschappelijk belang wil doen. Bij VZVZ kan ik als regio-adviseur hier een bijdrage aan leveren. Ik zie het echt als een verrijking voor mijzelf. Ik zie veel mogelijkheden voor verbeteringen.
Een anekdote: ik was bij de kapper en ik legde uit wat mijn werk inhield, waarop zij zei; “Als alles aan elkaar gekoppeld is, dan heb jij geen werk meer.” Dat vond ik een briljante opmerking, want dat zou betekenen dat ik mijn doel heb bereikt.

Wat omschrijft u als professional het best?

Ik ben gedreven, enthousiast en gepassioneerd. De kracht ligt in samenwerking. Ik zie ook veel energie in jullie regio.

Hoe komen uw waarden terug in uw werk?

Ik ben nu meer bezig met contacten leggen. Huisartsen, apothekers en ziekenhuizen zijn reeds aangesloten op het LSP maar in de GGZ en VVT zijn nog stappen te zetten in digitale medicatieoverdracht. Verkeerd medicatiegebruik is doodsoorzaak nummer 3 in Nederland. En om die reden willen we zoveel mogelijk samenwerken en gegevens uitwisselen, zodat voorkomen kan worden wat je kunt vermijden.

Wat is de definitie van een goede samenwerking volgens u?

Samenwerken is elkaar versterken. Tezamen kunnen we bestaande oplossingen landelijk opschalen, nieuwe zorgtoepassingen en voorzieningen realiseren. Effectief, doelmatig en altijd gericht op landelijke ingebruikname door het veld.
Goede samenwerking hierin betekent de gezamenlijke ambitie vaststellen en een constructieve dialoog over de oplossingsrichtingen voeren. Samen met de regionale samenwerkingspartner de prioritering aanbrengen gebaseerd op de uitdagingen in een regio.

Voor meer informatie over het LSP in regio Haaglanden en digitale uitwisseling van gegevens kunt u contact opnemen met odette.tirion@transmuralezorg.nl of inge.stollman@transmuralezorg.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl