In gesprek met Anne de Combe over de Transmurale Zorgbrug

Interview Anne de Combe

Anne de Combe is accountmanager bij het Hagaziekenhuis. In die functie is ze aanspreekpunt voor samenwerkingspartners en houdt ze zich ook bezig met diverse regionale projecten. Anne is ook nauw betrokken bij de zorg voor mensen met Covid. Ze heeft meegewerkt aan diverse vaccinatieprojecten, helpt bij de regionale spreiding van covidpatiënten en heeft in de eerste golf zelfs meegewerkt op de IC van het Hagaziekenhuis.

Anne is binnen het Hagaziekenhuis de trekker van het project Transmurale Zorgbrug

Wat kun je vertellen over de Transmurale Zorgbrug?

De Transmurale Zorgbrug is er voor patiënten die na hun ziekenhuisopname naar huis gaan, zonder reguliere thuiszorg. Als we de Zorgbrug inzetten, komt bij hen toch de wijkverpleegkundige een aantal keer langs om te kijken of alles thuis goed gaat, of het lukt met bijvoorbeeld medicatie en zodat de patiënt een laagdrempelig aanspreekpunt heeft bij vragen. Het bijzondere is dat de wijkverpleegkundige al in het ziekenhuis kennis komt maken met de patiënt. Daardoor is hij of zij al helemaal op de hoogte als hij thuis voor het eerst langskomt en kent de patiënt de wijkverpleegkundige ook al.

De Transmurale Zorgbrug wordt momenteel door het Hagaziekenhuis en zes verschillende organisaties aangeboden, onder regie van STZ. Het is de bedoeling om dit verder uit te breiden, zodat het beschikbaar komt voor alle patiënten in de hele regio.

Waarom is de Transmurale Zorgbrug belangrijk?

Het is een heel mooi project waarmee we aandacht geven aan een groep patiënten die anders wel eens vergeten wordt: de relatief fitte ouderen die toch net een ziekenhuisopname hebben meegemaakt. Het is heel patiëntvriendelijk om deze vorm van nazorg aan te bieden, ook als mensen op het oog geen thuiszorg nodig hebben. Het kan thuis namelijk nog wel eens tegenvallen.
Doordat er dan iemand een oogje in het zeil houdt kun je dan op tijd ingrijpen. Daardoor worden heropnames en verdere problemen de patiënt bespaard. Het is een win-win-winoplossing: de patiënt krijgt goede zorg, het ziekenhuis wint doordat mensen minder vaak opnieuw moeten worden opgenomen en de thuiszorgorganisatie krijgt de patiënt op een vroeg moment goed in beeld, wat later ook weer duurdere zorg scheelt.

Wat is voor jou goede samenwerking?

Samenwerking lukt als je oog hebt voor elkaars belangen maar het belang van de patiënt daarboven houdt. Respect voor elkaar is erg belangrijk. En dat het ook gezellig is, je mag best af en toe een grapje maken!

 

*Foto genomen bij start transmurale zorgbrug in 2019

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl