In gesprek met Corintha Wijnhorst, netwerkcoördinator van het NIK

In gesprek met Corintha Wijnhorst, netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg Holland-Rijnland (Onderdeel van Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg).

Wie ben je?
Ik ben Corintha Wijnhorst en ben sinds 1 januari 2023 werkzaam als netwerkcoördinator van het Netwerk Integrale Kindzorg Holland-Rijnland (NIK Holland-Rijnland). Van oorsprong ben ik verpleegkundige, maar de afgelopen 22 jaar werkzaam geweest als manager in de gehandicaptenzorg. Ik heb daardoor veel ervaring met de doelgroep (Z)EVMB (Zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking). Daarnaast heb ik de laatste twee jaar gewerkt voor het kennisplatform EMG, waar kennis verbinden, bevorderen en delen centraal staat.

Ik heb 2 jongvolwassen kinderen en ben gek op sporten.

Hoe zou je je werk omschrijven?
Het NIK is een samenwerkingsverband van ervaren professionals binnen en buiten de zorg. We begeleiden kinderen en het gezin in het vinden van de juiste hulp en steun. De betrokken professionals werken in allerlei zorgdisciplines en organisaties. In de regio Holland-Rijnland werken zo’n 35 partijen samen, bestaande uit:

• Ziekenhuizen
• Huisartsen
• Artsen voor verstandelijk gehandicapten
• Paramedici
• Kinderthuiszorg organisaties
• Verpleegkundig kinderdagverblijven en kindzorghuizen
• Maatschappelijk werkers
• Rouw- en verliestherapeuten en geestelijk verzorgers
• Vrijwilligersorganisaties
• Onderwijs
• Centrum Jeugd en Gezin
• Gemeenten

Als netwerkcoördinator ben ik het aanspreekpunt voor ouders, (zorg)professionals, (zorg)organisaties en gemeenten (Sociaal domein). Ik ben continu aan het verbinden om kennis en ervaringen breed te delen, zodat het kind en het netwerk de juiste zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Als coördinator faciliteer/organiseer ik zo nu en dan multidisciplinaire overleggen op patiëntniveau, waarin wij de partijen samenbrengen en hen op weg helpen om in gezamenlijkheid de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Bijvoorbeeld door de juiste thuiszorg te vinden of mee te denken als er vragen bestaan rond financiering. Met deze ‘uitvoerende taak’ verschilt mijn rol als netwerkcoördinator van het NIK met de netwerkcoördinatoren van de Netwerken Palliatieve Zorg voor volwassenen. Het NIK en de Netwerken Palliatieve Zorg worden vanuit dezelfde subsidieregeling van VWS gefinancierd, waarbij de eerste zich richt op kinderen en de tweede zich richt op volwassenen.

Wat zijn jouw drijfveren?
Ik vind het belangrijk dat het kind en het gezin centraal staan. We moeten niet uit het oog verliezen waar we het uiteindelijk voor doen. Verbinden is daarbij het sleutelwoord. De rode draad in mijn werk is continue de kennis en ervaringen van professionals en ouders, maar bovenal van het netwerk, te blijven verbinden, bevorderen en te delen. Om kwaliteit te bevorderen en de zorg rondom het kind en het gezin naar een nog hoger niveau te tillen, kunnen we niet zonder de samenwerking, ervaringen en kennis van het netwerk. Ik ben ervan overtuigd dat als we dit samen doen, de stem van het kind en het gezin nog meer gezien en gehoord wordt.

Wat omschrijft jou het beste als professional?
Ik ben een echte verbinder, waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat. Waar lopen anderen tegenaan? En hoe kunnen anderen de benodigde kennis en ervaring delen? Ik weet hoe ingewikkeld zorg soms is, maar hoop met mijn verbindende rol bij te dragen aan goede zorg en ondersteuning voor kinderen en de gezinnen. Met elkaar lever je zorg op maat.

Een mooi voorbeeld waarin we kennis en ervaring proberen te verbinden, is het Programma Jong Palliatief (Project van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg) met de transitie 18-/18+. Binnen dit Programma onderzoeken we samen met de Netwerken Palliatieve Zorg hoe de samenwerking gestructureerd vorm kan krijgen, zodat de overgang van 18- naar 18+ zo goed mogelijk verloopt. Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden, welke onderdeel is van Vereniging Transmurale Zorg, is aangehaakt bij dit Programma.

Wat is goede samenwerking en wat is goede zorg volgens jou?
De kracht van goede samenwerking zit in het verbinden en het kijken naar mogelijkheden. Er zijn vaak genoeg ‘onmogelijkheden’, maar door elkaar te versterken en oog te hebben voor eenieders kracht, kunnen we mogelijkheden creëren. Van daaruit kan goede zorg ontstaan, waarbij het kind en het gezin centraal staan en versterkt worden. Met het oog op de arbeidskrapte is het van wezenlijk belang om eenieder in zijn of haar kracht te zetten en optimaal gebruik te maken van ieders kennis en kunde.

Wilt u meer weten over NIK Holland-Rijnland? Bekijk de website of neem contact op met Corintha Wijnhorst via info@nikhollandrijnland.nl of 06-16321319.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl