In gesprek met… Ingrid Kroon en Jojanneke Kant!

Interview Ingrid Kroon en Jojanneke Kant

In gesprek met Ingrid Kroon en Jojanneke Kant van Hadoks over de Corona vaccinaties.

Huisartsenorganisatie Hadoks is, in samenwerking met regionale partners, gestart met het vaccineren van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling of een kleinschalige woonvorm wonen. Ingrid Kroon, zelfstandig specialist ouderengeneeskunde en Jojanneke Kant, huisarts en kaderarts spoedzorg maken deel uit van het speciale Hadoks Vaccinatie Expert Team. Afgelopen week heeft de eerste vaccinatieronde plaatsgevonden.

Hoe is deze taak bij Hadoks terecht gekomen?

Ingrid: ‘Het ministerie van Volksgezondheid heeft een landelijk vaccinatieplan gemaakt. Daarin is afgesproken dat ouderen en mensen met een beperking die wonen in een instelling of kleinschalige woonvorm op basis van een WLZ-indicatie en een eigen huisarts hebben, gevaccineerd worden door de huisarts. Omdat dit per huisartsenpraktijk maar een paar patiënten zijn is er na afstemming met de LHV afgesproken dat dit georganiseerd wordt vanuit de regionale huisartsenposten met mobiele teams. In regio Haaglanden is Hadoks gevraagd om dit te organiseren. Jojanneke en ik zijn gevraagd deze vaccinatieronde op te zetten en de regie te voeren op dit project’.

Kunnen jullie wat meer vertellen hoe jullie dit aangepakt hebben?

Jojanneke: ‘Eind januari zijn we bij Hadoks aan de slag gegaan om voor half februari een draaiboek klaar te hebben liggen. Wekelijks hadden we een vaccinatie-overleg met huisartsen, teamleiders van de verpleegkundig specialisten en mobiele assistenten en een apotheker. Daarnaast was er intensief contact en een prettige samenwerking met de instellingen waar de ouderen en mensen met een verstandelijke beperking wonen. Bij het maken van het draaiboek is rekening gehouden om zo efficiënt en veilig mogelijk 1700 kwetsbare mensen op 60 verschillende locaties te vaccineren. Met hulp van het Rode Kruis zijn vorige week vier mobiele prikteams bestaande uit een huisarts, een verpleegkundig specialist en een chauffeur van het Rode Kruis op pad gegaan’.

Wat waren de uitdagingen van dit project?

Jojanneke: ‘De eerste uitdaging was dat we niet wisten wanneer het vaccin precies geleverd zou worden. Je moet dus mensen vragen om deel te nemen in een mobiel team zonder dat je al exact weet wanneer het nodig is. Verder was er de logistieke uitdaging, het Moderna® vaccin is een instabiel vaccin dat maar beperkt vervoerd mag worden en continu koud bewaard moet worden. Hiervoor zijn speciale auto-koelkasten aangeschaft zodat ze vanuit de koelkast in de apotheek direct in de koelkast van de auto konden worden gezet. Deze autokoelkasten gaan ook mee naar binnen bij de priklocatie zodat de ‘koude keten’ intact blijft’.

Ingrid: ‘Ook was het een uitdaging was om alle gegevens compleet te krijgen. De zorgorganisaties hebben geïnventariseerd welke bewoners in aanmerking komen voor vaccinatie. Voor elk van deze bewoners heeft de eigen huisarts gekeken of er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat vaccineren niet kan of waar rekening mee gehouden moet worden. Er zijn heel wat telefoontjes gevoerd vanuit het Hadoks-team om alle huisartsen te bereiken’.

Wat hebben jullie geleerd van dit project?

Ingrid: Dat we heel prettig samenwerken en dat er direct een natuurlijke taakverdeling ontstond. Ik heb mij vooral gericht op de logistieke organisatie en het contact met de instellingen en bestuurders. Jojanneke was voorzitter van het vaccinatieteam en heeft aan de huisartsenkant de regie gevoerd. Maar zonder de inzet en het enthousiasme van het hele vaccinatieteam was het niet gelukt.

Daarnaast is dit project een mooi voorbeeld van goede regionale samenwerking in Haaglanden met diverse zorginstellingen zowel vanuit de VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg), de VG (Verstandelijk Gehandicapten), als ook het Rode Kruis en de apothekers.

Over 4 weken volgt nog de tweede vaccinatieronde.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl