In gesprek met Ingrid Schonk

In gesprek met Ingrid Schonk, coördinator Hospice Wassenaar.

Hospice Wassenaar biedt een veilige en liefdevolle plek voor ongeneeslijk zieken, zonder onderscheid te maken op basis van geloofs- of politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. Hospice Wassenaar is een bijna-thuis-huis waar gasten (met daarnaast familie en vrienden) zorg, steun en begrip ontvangen van de vrijwilligers en de professionele medewerkers. Zij beogen zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, gezien vanuit het oogpunt van de gast.
Hospice Wassenaar is een aanvulling op de reeds aanwezige zorg voor ongeneeslijk zieken in de regio, zodat iedereen zelf kan kiezen welke zorg het beste bij hem of haar past.
Vanuit een breder maatschappelijk oogpunt draagt het hospice bij aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van palliatieve zorg.

Hoe zou u uw werk het beste kunnen omschrijven?
In het hospice ben ik verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de zorg aan onze gasten en hun naasten in de ruimste zin. Dit gebeurt in overleg met vele betrokken zorgverleners; huisartsen, verpleegkundigen, de palliatief consulent, de geestelijk verzorger, vrijwilligers en collega coördinatoren.

Wat zijn uw drijfveren?
Een van mijn drijfveren is dat iedere gast in het hospice zich gehoord, gezien en gekend voelt. De gast en zijn of haar naasten vormen het vertrekpunt voor onze zorg. Iedere mens is uniek en dat betekent steeds opnieuw kijken hoe de zorg het beste aansluit op de wensen en behoeften van de gast. Hierbij vooral denken in mogelijkheden en niet in beperkingen.

Wat omschrijft u als professional het best?
In staat zijn om een warme, huiselijke omgeving te creëren waarin aandacht en kwalitatief goede zorg geboden wordt. Onbevooroordeeld en met respect kunnen luisteren zodat de ander zich gehoord voelt. Door goed te luisteren de mens achter de patiënt/gast te ontmoeten zodat deze de ruimte krijgt om aan te geven wat voor hem of haar belangrijk is in de laatste levensfase. Empathie en waardigheid zijn hierbij kernwaarden.
Een lerende organisatie willen zijn. Het Kwaliteitskader Palliatieve zorg is hierbij richtinggevend voor ons.

Hoe komen uw waarden terug in uw werk?
Voortdurend bewust zijn dat we met elkaar in teamverband kwalitatief goede palliatief terminale zorg willen geven waarbij alle dimensies aan bod komen. Oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten die kunnen leiden tot verbeteringen. Het creëren van een sfeer waarbij de samenwerking tussen informele en professionele zorg het best tot zijn recht komt. Voor onze gasten ‘leven aan de dagen toevoegen’.

Wat is voor u goede samenwerking? En wat is goede zorg volgens u?
Goede samenwerking is fundamenteel voor het bieden van continuïteit van kwalitatief goede zorg. Niet alleen binnen de muren van het hospice maar ook daarbuiten. Elkaar weten te vinden en op de hoogte zijn van elkaars expertise draagt bij voor goede zorg voor de ernstig zieke medemens.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl