In gesprek met Mieke Sandino

In gesprek met Mieke Sandino, apotheker en voorzitter EFDH (apothekersvereniging regio Haaglanden)

 

Hoe zou u uw functie bij het EFDH het beste kunnen omschrijven?
EFDH staat voor Expertisecentrum Farmaceutische Zorg Departement Haaglanden en is de vereniging van apothekers in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, maar ook de apothekers in Delft, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar, Zoetermeer en een deel van het Westland zijn aangesloten bij onze vereniging. Het bestuur bestaat uit 7 leden die deze bestuursfunctie naast hun eigen werk in de apotheek uitvoeren. Ik ben zelf fulltime apotheker in mijn eigen apotheek, Apotheek De Vlierboom en daarnaast ben ik voorzitter van het EFDH.

Wat zijn uw drijfveren of die van het EFDH?
EFDH is een vereniging van en voor apothekers en heeft ten doel het bevorderen van de goede geneesmiddelenvoorziening en farmaceutische zorg in de regio, de wetenschappelijke beoefening der farmacie, de beroeps- en sociale belangen van haar leden en de samenwerking met stakeholders in de regio, zoals huisartsen, ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties (afstemming 1e- 2e lijn), maar ook met gemeenten en transmurale zorgorganisaties. Ik ben bestuurslid geworden omdat ik graag mee wil denken hoe wij als apothekers de samenwerking binnen onze regio kunnen optimaliseren en mee wil helpen om dit zo goed mogelijk in onze regio te organiseren.

Wat omschrijft u als professional het best?
De beste omschrijving is volgens mijn collega een enthousiaste vrolijke duizendpoot. In de apotheek ben je als apotheker vraagbaak voor het team en voor andere zorgverleners maar je werkt ook mee aan de balie om de patiënten een zo goed mogelijke farmaceutische zorg te bieden. Het oplossen van praktische problemen zoals een storing van de printer en als het nodig is bezorgen van medicatie hoort ook bij mijn werk.
Als voorzitter van het EFDH zit ik de bestuursvergaderingen en ALV’s voor en bezoek ik landelijke overleggen met andere apothekersverenigingen. Ook ben ik samen met onze projectleider en bureaumedewerker aanspreekpunt voor stakeholders in de regio.

Hoe komen uw waarden terug in uw werk?
Daarbij focus ik me even op mijn functie als voorzitter van het EFDH. Als EFDH willen wij een betrouwbare partner zijn voor andere zorgverleners organisatie waar mee samengewerkt kan worden en werkafspraken mee gemaakt kunnen worden. Wij willen meedenken en meewerken aan een goede zorg georganiseerd rondom de patiënt.

Wat is goede zorg volgens u?
Zorg waarin de verschillende zorgverleners rondom de patiënt samenwerken. Hiervoor is het belangrijk dat er in de regio afspraken worden gemaakt wie wat doet en dat bijvoorbeeld medicatieoverdracht tussen verschillende zorgverleners goed verloopt. Om de zorg de komende jaren betaalbaar te houden, is het nodig dat we zo efficiënt mogelijk met elkaar samenwerken. Als EFDH willen we hier graag aan bijdragen.

Voor een overzicht van alle apotheken in de regio (met openingstijden) of voor meer informatie of contact met het EFDH kunt u terecht op de website: www.efdh.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl