In gesprek met… Rachel Zonderop

In gesprek met… Rachel Zonderop
De 26 jarige Rachel Zonderop is een enthousiaste en energieke professional met hart voor kwetsbare mensen. Na haar opleiding HBO Sportkunde is ze gelijk in de richting van aangepaste sporten gegaan. Ze zet zich nu in bij Sportief Plus als de Rijswijkse Beweegmakelaar, Projectleider Den Haag blijft staan, organisator van de Vitaliteitsdagen en projectleider Zwementie. Rachel weet niet alleen veel van sport, deze duizendpoot is zelf ook een fanatieke voetballer, bokser en ze doet aan fitness.

Hoe zou je je werk het beste kunnen omschrijven?
“Bij Sportief Plus zetten we sport in als middel om verschillende doeleinden te bereiken. Denk aan gezondheidsbevordering, verminderen eenzaamheid en het verhogen van de zelfredzaamheid.” Rachel heeft bij Sportief Plus 4 verschillende petten op, allen gericht op het in beweging brengen van kwetsbare mensen.

Allereerst is Rachel beweegmakelaar in Rijswijk. In die rol helpt ze kwetsbare doelgroepen naar passende sport. Het uitgangspunt hierbij is wat kan iemand WEL in plaats van wat kan iemand NIET. Dit is cruciaal voor deze doelgroep, die bestaat uit kwetbare senioren, mensen met een verstandelijke of lichamelijk beperking, mensen met chronische aandoeningen, mensen met dementie en jong volwassenen en kinderen met autisme. “Voor hen is de drempel om te gaan sporten vaak heel hoog” vertelt Rachel. Rachel gaat als beweegmakelaar bij mensen met een sporthulpvraag thuis langs en kijkt samen met hen naar hun wensen en naar wat zij kunnen. “Je leert mensen daardoor goed kennen, het stukje vertrouwen is heel belangrijk. Mensen moeten zich vertrouwd voelen om het laatste duwtje te krijgen om te gaan sporten.” Als de wens en mogelijkheid in kaart is gebracht kijkt Rachel mee naar de mogelijkheden in het huidige sportaanbod en naar de financiële mogelijkheden. Waar nodig wordt gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld met aanvullende fondsen of ooievaarspasregelingen. Ook heeft Rachel veel contacten met de sportaanbieders. Wanneer een persoon of een groep mensen specifieke wensen hebben, en het aanbod bestaat nog niet, dan wordt er gekeken om dit aanbod te realiseren. Rachel vertelt enthousiast over een voetbalevenement voor kinderen met autisme dat ze recent met de lokale clubs opgezet heeft. Het werd een groot succes!

Een tweede project waar Rachel zich samen met haar collega Axel Quist voor inzet is “Den Haag blijft staan”. Dit project richt zich op het verkleinen van valrisico bij senioren. Er worden trainingen bij senioren thuis verzorgd (Functionele Trainingen Ouderen – FTO) en diverse 12-weekse groepscursussen door heel Den Haag. De tweede ronde staat gepland in oktober. https://www.sportiefplus.nl/den-haag-blijft-staan/

In oktober staan ook een aantal vitaliteitsdagen gepland waarin Rachel medeorganisator is. “Dit is een dag waarin senioren hun gezondheid kunnen testen. Op die dag zijn diverse zorgverleners en zorgaanbieders aanwezig zoals huisartsen, fysiotherapeuten, sportaanbieders etc. Bezoekers kunnen diverse testen afnemen op de dag zelf zoals hartslagmetingen, handknijpmetingen en ze kunnen met de uitkomsten direct aan de slag door de aanbieders te vragen om advies, intakes in te plannen of een passende sport uit te zoeken”. Er komen vier vitaliteitsdagen, in Bezuidenhout west, Benoordenhout, Loosduinen en Rijswijk.

En Rachels derde project is Zwementie. Vanaf september starten er 4 groepen met ruimte voor 8 personen per groep in zwembad Overbosch. Iedere donderdag van half 12 tot half 1 en van half 1 tot half 2 wordt er onder begeleiding van studenten en professionals gezwommen, speciaal voor mensen met dementie. Het is een laagdrempelige beweegactiviteit, waarbij de kern draait om ontspanning, ontmoeting en beweging. Juist het contact met de studenten social work en sportkunde maakt het extra leuk, de sociale contacten staan voorop! Mantelzorgers en/of begeleiders zijn ook welkom om mee te zwemmen. https://www.sportiefplus.nl/zwementie/

Wat zijn je drijfveren voor de doelgroep (kwetsbare mensen)?
Rachel vertelt “Tijdens mijn opleiding moest ik een domein kiezen, ik koos sportbeleid maar vond dat eigenlijk niet echt leuk. Bij VTV Delft, waar ik werkte als beweegconsulent, zoiets als beweegmakelaar, en deze doelgroep leerde kennen, gaf dat zo veel energie! Je werkt echt ergens met elkaar naar toe. Ik vind het geweldig om iets op te zetten en dan de blije gezichten te zien, dat geeft alleen maar energie!”

Wat omschrijft jou als professional het best?
“Ik vind het heel interessant om iemand te leren kennen. Helemaal als iemand graag wil, maar kan niet vanwege beperking of angst of gedragsstoornis. Het is zo mooi om dan te ondersteunen, begeleiden en te helpen.” Rachel heeft de voorkeur voor ouderen. “Ouderen hebben een verhaal, er is een heel leven vooraf gegaan, voordat ik hen ontmoet, dat vind ik heel interessant. Laatst sprak ik iemand die herstellende was van een psychose, dat was heel heftig en dat raakt. Dat vind ik interessant in het werken met mensen, vooral kwetsbare mensen.”

Hoe komen je waarden terug in je werk?
“Mijn waarden en mijn interesse komt terug in mijn werk in contact met de doelgroep en dan met name in het gesprek. Dit kan zijn van “laagdrempelig” tot intense gesprekken, en ik leer nog steeds hier nog steeds in. Ik wil ook blijven leren!”

Wat is voor jou goede samenwerking?
Naast Rachels interesse in kwetsbare mensen en hun verhalen, wensen en mogelijkheden, is Rachel leergierig en graag in contact met anderen. En dat komt terug in samenwerken.
“Netwerken is belangrijk, samen kom je er sneller dan alleen. Netwerken opbouwen is zo belangrijk anders kom je er niet, bereik je de doelgroep niet. Ik heb veel geleerd van netwerkpartners door te sparren, hulpvragen te delen – mijn kracht ligt daar. Ik houd ervan om kennis te delen, kennis te verspreiden en van elkaar leren. Uiteindelijk help je je cliënt/deelnemer daar het snelst mee.”

Goede samenwerking is voor Rachel: Leren kennen van organisaties door in gesprek te gaan. Zo vertelt Rachel over een recent gesprek met een bewegingsagoog. “Zij was manager in de zorg geweest en kon heel veel vertellen over zorg kennis delen. Vervolgens heeft ze zich omgeschoold tot beweegcoach en daar ik weer wat in vertellen. Dit gesprek inspireerde enorm; Het verhaal achter de persoon leren kennen, begrijpen waarom iemand het werk doet.”

Meer weten? Zie www.sportiefplus.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl