In gesprek met Yolande Smit, projectmanager bij KesslerPespektief.

In gesprek met Yolande Smit, projectmanager bij KesslerPerspektief. Per 1 januari 2024 is KesslerPerspektief lid van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden.

Wie ben je?

KesslerPerspektief streeft ernaar zorg, veiligheid en perspectief te bieden aan mensen in sociaal kwetsbare posities. Ons doel is om hen op te vangen, perspectief te bieden en participatie te stimuleren, vooral voor degenen die geen uitweg meer zien, dakloos zijn en/of te maken hebben met huiselijk geweld. Daarnaast zetten we ons in voor deskundige zorg voor iedereen in de laatste fase van het leven.  Binnen de locatie aan de La Reyweg bevindt zich de verpleegafdeling van Stichting KesslerPerspektief, waar palliatieve zorg wordt verleend. We merken op dat de vraag naar palliatieve zorg binnen de maatschappelijke opvang aanzienlijk toeneemt. Cliënten in onze doelgroep vermijden vaak zorg en kampen met complexe multiproblematiek, waaronder psychiatrische, verslavings- en somatische problemen, waardoor ernstige of ongeneeslijke aandoeningen vaak laat worden ontdekt. Hierdoor worden zij veelal opgenomen in de palliatieve of stervensfase op onze verpleegafdeling. Een kenmerk dat helaas vaak voorkomt bij onze cliënten, is dat er geen bekende familieleden of naasten zijn. Wanneer de wens van de cliënt dit aangeeft, zetten wij ons in om het netwerk te zoeken en te betrekken.

Hoe zou je je werk omschrijven?

Binnen KesslerPerspektief draag ik als projectmanager de verantwoordelijkheid voor diverse projecten, waaronder palliatieve zorg. Samen met een team van verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkel ik de kwaliteit van palliatieve zorg door voor onze specifieke doelgroep. We streven ernaar om vanuit de verpleegafdeling de palliatieve zorg ook uit te breiden naar de woonvoorzieningen. Voor onze organisatie heeft palliatieve zorg als doel een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te waarborgen, zelfs wanneer het einde van het leven nadert. Hierbij staan de wensen en verwachtingen van de cliënt en diens naasten centraal.

Wat zijn jouw drijfveren?

Voor mij is ieder mens uniek. Iedereen mag zijn wie of wat hij/zij wil zijn, zowel in zijn leven als in zijn sterven. Als psychiatrisch verpleegkundige voel ik mij betrokken bij de meest kwetsbare en bijzondere mensen, vooral diegenen die dak en thuisloos zijn.  Het stoort mij enorm wanneer mensen oordelen over onze cliënten en hen de schuld geven van hun situatie. Dakloosheid is geen keuze. Het kan iedereen overkomen.

Wat omschrijft jou het beste als professional?

Ik toon betrokkenheid en ga respectvol om met onze cliënten door te luisteren en op zoek te gaan naar de mens achter de aandoening. Meebewegen, mogelijkheden zoeken en waarmaken. Door de vele negatieve ervaringen in hun leven duurt het vaak lang voor cliënten vertrouwen hebben. Daarom benadruk ik altijd: doe wat je zegt en zeg wat je doet, houd je aan gemaakte afspraken. Want wanneer je het vertrouwen na een lange tijd van een cliënt krijgt, hoef je maar één fout te maken en ben je het weer kwijt. Ik probeer ervoor te zorgen dat cliënten het gevoel hebben een thuisbasis te hebben waar ze op terug kunnen vallen.

Hoe komen jouw waarden terug in jouw werk?

Mijn mensvisie is: Iedereen is goed tot het tegendeel bewezen is. Ik sta voor de cliënten en zorg ervoor dat zij de juiste, passende zorg krijgen die zij willen en nodig hebben. Passende zorg betekent vaak dat er heel creatief gedacht en geïmproviseerd moet worden om te voldoen aan de wensen van de cliënten. Dit probeer ik over te brengen door met collega’s en teams hierover in gesprek te gaan. Samen werken we aan de ontwikkeling van de kwaliteit van palliatieve zorg, die al uniek is voor onze doelgroep. Het is prachtig om dit samen met de cliënten en met elkaar te kunnen realiseren. Evalueren met elkaar na een overlijden helpt om de kwaliteit verder te optimaliseren en af te stemmen op wat nodig is voor deze specifieke doelgroep.

Wat is goede samenwerking en wat is goede zorg volgens jou?

Een goede multidisciplinaire samenwerking voor deze specifieke doelgroep is essentieel, zowel binnen als buiten de organisatie. We zetten de expertise van andere deskundigen in, vooral op gebieden zoals verslavingszorg en psychiatrie, wanneer onze eigen specifieke kennis ontoereikend is. Dit is nodig om de beste zorg te kunnen bieden, vooral tijdens de palliatieve fase en het sterven. Het delen van ervaring en informatie helpt onder andere ziekenhuizen de juiste zorgplaats te vinden voor deze specifieke doelgroep.

 

Wilt u meer weten over KesslerPerspektief? Bekijk de website of neem contact op met Yolande Smit via y.smit@kesslerperspektief.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl