Informatie over palliatieve zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting

Vanwege de corona-uitbraak wordt heel Nederland op dit moment geconfronteerd met angst, lijden en sterven.
Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt hierover informatie op Palliaweb*, verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn. Per zorglocatie thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of een hospice zijn documenten verzameld langs 3 lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding en onderliggend lijden.

Zie www.palliaweb.nl/corona

*Palliaweb is een landelijk kennisplatform, waar relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij de zorgverlening in de palliatieve zorg wordt verzameld.