Informatiekaart Wachttijden casemanagement dementie – oktober 2023

Het Netwerk Dementie Haaglanden clustert de informatie van alle zorgaanbieders in de regio die casemanagement dementie leveren geeft de informatie door aan de NZa. Hierdoor krijgen o.a. zorgverzekeraars beter inzicht in hoe lang de wachttijden in bepaalde regio’s zijn.

Sinds het ingaan van de aangepaste regeling zijn er in totaal 9 aanleveringen geweest. De eerste aanlevering vond plaats in oktober 2021. In deze rapportage vindt u de resultaten van de meest recente aanlevering (oktober 2023). Hiermee maken wij de wachttijden en wachtlijsten op een eenduidige en toegankelijke manier inzichtelijk.

Resultaten landelijk

In totaal zijn er, voor het aanlevermoment van oktober 2023, 63 aanleveringen via het zorgbeeldportaal van de NZa gedaan. Dat betekent dat 100% van de netwerken heeft aangeleverd. In de 63 netwerken die hebben aangeleverd, zijn er in totaal 73.425 cliënten in zorg voor casemanagement dementie (bij het vorige meetmoment ging dat om 71.228 cliënten van 63 netwerken). In totaal zijn er 1427 fte casemanagers dementie (vorige meetmoment: 1391 fte) werkzaam in deze netwerken.

Aantal wachtenden landelijk 

Samen staan er 2917 mensen op de wachtlijst voor een casemanager (vorige meetmoment: 2745 mensen). In de figuur hieronder valt voor elk aanleverend netwerk te zien hoeveel wachtenden er zijn en welk deel van de wachtenden al langer dan 6 weken op de wachtlijst staat. In totaal staan er 1430 mensen langer dan 6 weken op de wachtlijst (vorige meetmoment: 1269 mensen).

Klik hier voor de uitgebreide landelijke informatiekaart.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl