Inhoud netwerkbijeenkomst dementie & palliatieve zorg op 13 juni

Op dinsdag 13 juni organiseren het Netwerk Dementie Haaglanden en het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden een gezamenlijke netwerkbijeenkomst over ‘Palliatieve zorg: Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie’.

Er zijn vier workshops die ieder een ander aspect gerelateerd aan onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in de palliatieve fase behandelen. Lees hieronder meer over de inhoud van de vier workshops en de bijbehorende sprekers.

 

Workshop A: Let’s talk about seks

Herkent u de volgende situaties?

  • Twee bewoners in het verpleeghuis worden verliefd op elkaar en willen bij elkaar in bed slapen;
  • Een bezoekende partner vraagt vriendelijk om tijdens het bezoek 2 uurtjes niet gestoord te willen worden als hij met zijn vrouw op haar kamer verblijft;
  • Een bewoner lijkt bewust te masturberen juist op het moment dat de verzorging binnen komt.

Iedereen hoort dit soort anecdotes wel in instellingen. Maar als we kijken naar de zorgleefplannen dan staat er opvallend vaak onder het domein ‘Intimiteit en Seksualiteit’ ingevuld “n.v.t.”

Hoezo niet van toepassing? Uit alle onderzoeken blijkt dat ouderen nog altijd seksuele gevoelens hebben en dat zij er ook opvallend makkelijk over praten. Het is juist de beleving van het vaak jonge zorgteam dat maakt dat er niet over gesproken wordt met de oudere cliënten. Bij mensen met dementie worden seksuele behoeftes al snel geschaard onder ‘gedragsproblemen’ zoals ontremming.

  • In de workshop wordt het taboe doorbroken om over seks te praten met ouderen.
  • Ook wordt inzicht verschaft in seksualiteit bij oudere mensen en in het bijzonder bij mensen met dementie.
  • Hoe ga je om met privacy?
  • De ervaring leert dat als er over seksualiteit gesproken wordt en zeker ook als er in het zorgleefplan doelen over worden geformuleerd dat er altijd creatieve oplossingen te vinden zijn om seksualiteit als belangrijk domein in het leven van ouderen een plaats te geven.

Aan de hand van een inleidende voordracht waarin medische aspecten maar ook sociale aspecten gepresenteerd worden, zullen de deelnemers gestimuleerd worden om mee te praten over ervaringen en initiatieven.

Karel Kamperman, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, sociaal geriater en opleider

 

Workshop B: Delier, angst en onrust in de palliatieve fase

Angst, onrust en verwardheid in de palliatieve (terminale) fase zijn zeer onaangename ervaringen voor de patiënt, de naasten maar zeker ook voor hulpverleners. Het probleem wordt soms niet op tijd of helemaal niet onderkend en op de juiste wijze behandeld. Daarbij geldt dat er vaak vele problemen tegelijkertijd spelen en het dus een complex probleem kan zijn.

Aan de hand van casuïstiek en de theorie word je meegenomen in de verschillende oorzaken van angst in de palliatieve fase. Er wordt dieper ingegaan op delier in de laatste fase en de medicamenteuze en niet medicamenteuze mogelijkheden voor behandeling.

Marijke Tonino, Arts symptoombestrijding en palliatieve geneeskunde, Arts ouderengeneeskunde, Arts voor verstandelijk gehandicapten

 

Workshop C: Probleemgedrag bij dementie

Probleemgedrag bij dementie is een uitdaging.

  • Wat is eigenlijk gedrag en wat is dan probleemgedrag?
  • Hoe maken we een analyse van het gedrag en waarom doen we dat?
  • Daarnaast zullen we ook kijken hoe we dit gedrag kunnen aanpakken

Diverse vormen van probleemgedrag zoals zwerfgedrag, apathie, somberheid, roepgedrag, agitatie en agressie zullen de revue passeren. Over multidisciplinair overleggen, omgangsoverleggen, benaderings- en signaleringsplannen, over- en onderprikkeling en wat daaraan te doen is. Na een inleiding op deze thema’s zullen we verder de verdieping in gaan aan de hand van enkele casussen.

Norbert Kemp, specialist ouderengeneeskunde, Kaderarts Psychogeriatrie, Eerste Geneeskundige, Geneesheer

Marjori Damen, Gezondheidszorgpsycholoog

 

Workshop D: Gedragsproblemen voortkomend uit dementie: agressief gedrag

In deze workshop zullen verschillende gedragsproblemen vanuit een casus worden besproken. Het thema agressief gedrag zal worden uitgelicht met de bijbehorende effecten op verzorgenden, thuiszorg, mantelzorg en andere betrokkenen.

Er wordt een arts uitgenodigd om ook het onderwerp medicatie aan de orde te stellen en om verder in te gaan op verschillende benaderingswijzen, het belang van contact maken en onderhouden en het bieden van structuur en een veilige omgeving.

Iris Veira, Ambulant verpleegkundige

Coby van Duivenbode, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

 

Enthousiast geworden? Klik hier voor meer informatie en het aanmeldformulier!

Update: de aanmeldingen zijn gesloten.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl