Inkoopvoorwaarden casemanagement dementie

Toelichting op inkoopvoorwaarden casemanagement dementie
6 maart 2024, Informatie voor netwerken dementie

DNN kreeg de afgelopen weken vragen over bericht(en) vanuit Actiz en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de inkoop van casemanagement dementie. We willen jullie graag informeren over de achtergrond.
DNN adviseert jullie om, zo nodig en zo mogelijk, het gesprek hierover aan te gaan met managers, inkopers en bestuurders in jullie netwerken. Vooral om te voorkomen dat de informatie van Actiz en ZN al een eigen leven gaat leiden en er hier al naar gehandeld wordt.

Duiding casemanagement
In 2017 heeft Zorginstituut Nederland een verduidelijking op casemanagement1 uitgebracht. Hierin staat wat de voorwaarden en grenzen zijn om casemanagement via de basisverzekering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) te vergoeden. Dit was gebaseerd op de Zorgstandaard Dementie uit 2011. ZN heeft recent hun eigen toelichting gepubliceerd over de duiding van 2017. Dat is de toelichting die Actiz aan hun leden heeft gestuurd. Er is dus niet recentelijk een nieuwe duiding geweest.

Zorgstandaard Dementie
In 2020 is de nieuwe Zorgstandaard Dementie uitgebracht. In de praktijk is de invulling van casemanagement dementie en bijbehorende financiering soms in strijd met de uitgangspunten van de Zorgstandaard.

Nieuwe duiding
Een aantal partijen die betrokken zijn bij de Implementatie van Zorgstandaard Dementie is daarom in gesprek gegaan met het Zorginstituut (ZIN) en heeft gevraagd om een nieuwe duiding. Het Zorginstituut is vervolgens met meerdere partijen in gesprek gegaan.
Het Zorginstituut heeft toegezegd met een geactualiseerde duiding te komen en streeft naar een geactualiseerde duiding voor 1 april 2024. Alle organisaties in de kerngroep, waaronder Actiz en ZN, zijn hierover geïnformeerd. Dit kan gevolgen hebben voor de inkoopvoorwaarden voor 2025.

Reactie DNN
De berichtgeving over de inkoopvoorwaarden is voorbarig zoals uit bovenstaande blijkt. DNN is daar zeer teleurgesteld over. DNN is ook zeer teleurgesteld over de inhoud van de berichtgeving en blijft zich hard maken voor de uitgangspunten die staan beschreven in DNN over casemanagement2.

Meer informatie
Wij houden jullie op de hoogte. Heb jij of iemand uit je netwerk behoefte aan meer toelichting, neem dan contact op met secretariaat@dementienetwerknederland.nl of Tjitske Binkhorst, 06 53591019.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl