Inschrijving opleiding kaderarts PZ (2023–2025) geopend

Deze opleiding is bedoeld voor artsen die hun kennis op het gebied van palliatieve zorg willen vergroten en de ambitie hebben deze kennis verder uit te dragen. De Kaderopleiding Palliatieve Zorg leidt in twee jaar op tot kaderarts palliatieve zorg. De twee jaar wordt ingevuld met tien 2-daagse cursusdagen, opdrachten en stages.

Op 31 maart 2023 opent de aanmeldingsprocedure voor de twaalfde editie van de kaderopleiding lopend van herfst 2023 tot zomer 2025. Degenen die al eerder een bericht hebben gestuurd, worden op deze opening via mail geattendeerd.

In de brochure aangevuld met het competentieprofiel vindt u alle informatie.

We vragen u om het ingevulde aanmeldingsformulier, tezamen met een motivatiebrief (waarbij de nadruk op de palliatieve werkzaamheden ligt), recente (pas)foto en uw CV te mailen naar kpz@amsterdamumc.nl. U ontvangt een bevestiging van deze aanmelding. De inschrijving sluit op 31 mei 2023.

Ervaring leert dat de interesse groter is dan het aantal opleidingsplaatsen. Er wordt naar gestreefd medio juli 2023 de definitieve inschrijving schriftelijk bekend te maken; u ontvangt bericht of u al dan niet geplaatst bent.