Interview Arnold van Halteren, directeur STZ

Sinds 1 oktober werkt Arnold van Halteren als directeur bij STZ. We vragen Arnold alles over zijn beleving, opdracht en visie als directeur van STZ.

In oktober van dit jaar ben je begonnen als directeur bij STZ, wat is je indruk tot dusver?
Het is natuurlijk een bijzondere tijd waarin ik ben gestart. Covid beheerst de agenda van de zorgaanbieders. De medewerkers van STZ zijn voor hun projecten afhankelijk van inbreng vanuit de zorgaanbieders, dus het is continu zoeken naar slimme manieren van samenwerking. Ik vind het indrukwekkend hoe snel online vergaderen en samenwerken zijn ingeburgerd. Mijn medewerkers missen het live contact met hun netwerk natuurlijk wel enorm, maar mijn indruk is dat ze nog steeds goed weten wat er speelt.

Het bestuur van STZ is betrokken en wil echt verder met elkaar. Moeilijke, maar goede onderwerpen komen op de bestuurstafel. Zo willen we concrete stappen zetten rond de informatie-uitwisseling: het moet makkelijker worden om informatie tussen zorgaanbieders en patiënten uit te wisselen. Eén van de grootste klachten is het aantal netwerken, samenwerkingen, tafels, taskforces, etc. Er zijn zoveel overleggen waar mensen in nét iets andere samenstelling met elkaar praten. Ik hoor vaak dat dit beter moet kunnen en wil als STZ dus graag drukte verminderen door slim samen te werken.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging van een organisatie als STZ?
Ik vind het gezegde “Wil je snel gaan, reis alleen. Wil je ver komen, reis samen met anderen” wel leuk. De grootste uitdaging van STZ is het vinden van een goed evenwicht tussen “snel gaan” en “ver komen”. Keuzes durven maken en stappen zetten staat soms op gespannen voet met het behouden van draagvlak bij alle betrokken organisaties. In 2021 worden we een vereniging in plaats van een vereniging. Dat lijkt misschien organisatorisch geneuzel, maar het biedt veel kansen om het juiste reisgezelschap te kiezen voor samenwerking. Sommige dingen zullen zo belangrijk zijn dat iedereen deel moet nemen, terwijl andere zaken prima opgepakt kunnen worden door een groepje dat graag samen wil werken.

Welke opdracht zie je voor jezelf als directeur van STZ?
Ik wil concrete verbeteringen in de samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio Haaglanden realiseren. Verbeteringen waar de zorgprofessionals en inwoners ook echt wat van gaan merken. In bestaande programma’s zoals dementie en palliatieve zorg is hier al veel aandacht voor, al vind ik dat ook bij deze langlopende programma’s weer moet worden vastgesteld met welke interventies we de zorgaanbieders en daarmee de patiënten het meest vooruit helpen. Voor nieuwe activiteiten moet centraal staan wat de cliënt/patiënt en de zorgverlener er concreet mee opschieten.

Wat hoop je te bereiken bij STZ?
Iedereen die zich bezig houdt met de zorg doet dit in eerste instantie om waarde te leveren voor de patiënt of cliënt. Ideeën voor verbetering en samenwerking komen vaak vanuit de zorgprofessionals. Deze inhoudelijke ideeën zijn leidend, maar moeten op een goede manier bestuurlijk geborgd worden. Er zijn immers ook belangen van organisaties zelf. Ik hoop te bereiken dat er steeds meer een klimaat ontstaat waarin de institutionele belangen op tafel komen, zodat organisaties elkaar kunnen helpen om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. Van samen willen veranderen naar samen kunnen veranderen.

Wat is je visie op zorg en netwerksamenwerking?
Ik ben ooit bij de Mayo-clinic op bezoek geweest en zij hebben een marketingslogan dat ze een 1e lijns zorginstelling zijn met faciliteiten voor medisch-specialistische topzorg. Ik vind dat wel een inspirerend beeld. Mensen willen het liefst dichtbij huis zorg ontvangen en natuurlijk indien nodig naar een ziekenhuis gaan. Je ziet ook in onze regio het zorgaanbod zichzelf opnieuw uitvinden. Netwerken vormen zich, samenwerkingen worden aangegaan en noodzakelijke specialisaties krijgen ruimte. Welzijn en zorg komen steeds meer in verbinding te staan. Het model van positieve gezondheid draagt hier enorm aan bij.

Wat wil je meegeven aan onze netwerkleden en de zorgorganisaties in Den Haag?
Op dit moment zou ik vooral mee willen geven dat we bij STZ oprecht ontzettend ons best doen waarde toe te voegen. Als onduidelijk is waarom we iets doen, of juist iets niet doen: spreek je uit, neem contact op!

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl