Interview Marleen Quakkelaar, programmaleider Dementie

Marleen Quakkelaar is Programmaleider Dementie en werkt sinds juli 2022 bij Vereniging Transmurale Zorg. Vanuit haar functie coördineert zij het Netwerk Dementie Haaglanden, een samenwerkingsverband van 25 formele en informele zorg- en welzijnspartijen uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. Het Netwerk Dementie Haaglanden is één van de 60 regionale netwerken in Nederland, welke geïnitieerd zijn om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen en zo bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van dementiezorg.

Hoe zou je jouw werk het beste kunnen omschrijven?
Als programmaleider dementie richt ik mij op twee pijlers: Het bevorderen van de samenwerking tussen de leden van het netwerk en het helpen vertalen van landelijk beleid naar de regio. De leden van het netwerk vormen een divers gezelschap: ziekenhuizen, VVT-instellingen, huisartsen-, GGZ- en welzijnsorganisaties. Allemaal zetten zij zich in voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Maar wat is de beste manier om activiteiten uit te voeren? Hoe check je dit bij de mensen waar het om gaat? En hoe zorgen we ervoor dat niet iedereen het wiel opnieuw uitvindt? Door samen te bepalen welke projecten prioriteit hebben en d.m.v. divers samengestelde werkgroepen de uitvoering vorm te geven. We zijn lid van het overkoepelende Dementie Netwerk Nederland, die o.a. overleg tussen de regio’s faciliteert en goede voorbeelden deelt. We werken nauw samen met Alzheimer NL om zoveel mogelijk feeling te houden met de doelgroep. Daarnaast mogen ook de gemeenten en verzekeraars niet ontbreken. Samen vormen we een sterk, gemotiveerd en enthousiast gremium om de dementiezorg op een zo hoog mogelijk niveau te behouden.

Wat zijn jouw drijfveren?
Samenwerken en verbinden. Vooral in een grote en versnipperde regio als Haaglanden geeft het voldoening als ik mensen en organisaties met elkaar kan verbinden, waardoor zij iets moois kunnen organiseren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Als maatschappelijk werker heb ik ruim 10 jaar intakegesprekken gevoerd bij mensen thuis. Mensen met een chronische ziekte, eenzame mensen en mensen die terminale zorg ontvingen. Hierbij kwam ik ook regelmatig mensen met (een beginnende vorm van) dementie tegen. Hierin heb ik ervaren dat het niet uitmaakt voor welke doelgroep je zorg organiseert. Of iemand nou chronisch ziek, stervende of eenzaam is: Die persoon heeft behoefte om te worden gehoord dankzij een persoonsgerichte benadering, en is dat ook waard.

Wat omschrijft jou als professional het best?
Een coördinator in hart en nieren.

Hoe komen jouw waarden terug in jouw werk?
Veiligheid en respect zijn voor mij belangrijke waarden. Dat betekent dat ik het belangrijk vindt dat er een veilige en vertrouwde werksfeer is, of dat nou tijdens een groot managementoverleg is of tijdens een kleinere werkgroep. We werken allemaal met hetzelfde doel en verschil mag er zijn, graag zelfs. Ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn dit belangrijke thema’s. Respecteren wij als samenleving mensen met beginnende geheugenproblemen? Wat kan daarin worden verbeterd? Voelen deze mensen zich veilig in hun huidige woonsituatie? Gelukkig wordt hier flink op ingezet dankzij het IZA, WOZO en de nationale dementiestrategie.

Wat is voor jou goede samenwerking? En wat is goede zorg volgens jou?
De uitdaging van deze vraag is dat er altijd een verschil is tussen de wens en de haalbaarheid. Als ik aan goede samenwerking en goede zorg denk, zie ik organisaties en mensen die elkaar vertrouwen en automatisch samenwerken. Die multidisciplinair overleggen over de cliënten die ze hebben en regelmatig bij de doelgroep checken of de zorg aansluit bij de behoefte. Gelukkig gebeurt dit grotendeels ook wel, maar je hebt in de realiteit ook te maken met belangen en werkdruk, tijdsdruk, personeelstekort. Hiertussen laveren vergt aanpassingsvermogen en ik wil eindigen met een groot compliment aan alle leden van het Netwerk Dementie Haaglanden voor de manier waarop ze zich inzetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Programma Dementie? Neem contact op met Marleen Quakkelaar via Marleen.Quakkelaar@transmuralezorg.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl