Interview Sven Zeilstra (Programmaleider Palliatieve Zorg)

Sven Zeilstra is Programmaleider Palliatieve Zorg en werkt nu ruim 4,5 jaar bij Vereniging Transmurale Zorg. Vanuit zijn functie coördineert hij het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden, een samenwerkingsverband van 29 zorg- en welzijnspartijen uit Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden is één van de 65 regionale netwerken in Nederland, welke geïnitieerd zijn om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen en zo bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven.

Hoe omschrijf je je werkzaamheden als Programmaleider?
Als Programmaleider ben ik een aanspreekpunt en ondersteun ik processen om de palliatieve zorg in de regio op zo’n goed mogelijke manier te bieden aan patiënten en naasten. Betrokkenen uit de regio kunnen met vragen bij mij terecht. Ik weet daarop lang niet altijd zelf het antwoord, maar we vormen een soort ‘regionaal loket’ waar vragen verzameld worden, beantwoord worden, geagendeerd worden of worden doorverwezen naar de juiste persoon of organisatie. Ik vind het daarom ontzettend belangrijk om een bekend gezicht te vormen in de regio, die makkelijk toegankelijk is.

Wat zijn jouw drijfveren in jouw werk?
Palliatieve zorg is een vorm van zorg waarbij je maar één keer de kans krijgt om het goede te doen. Het is de zorg die op een van de meest kwetsbare momenten in het leven gegeven wordt aan de patiënt en de naasten. Hoewel ik niet de directe zorg aan de patiënt en naasten bied, is dat voor mij altijd de achterliggende reden om processen beter in te richten met partijen binnen het samenwerkingsverband. Dat kan soms tot intensieve discussies leiden. Zolang we echter met elkaar achter dat ene doel blijven staan, kan zo’n discussie alleen maar waardevol zijn. Sámen leveren we uiteindelijk goede palliatieve zorg in de regio, waarbij de patiënt en de naasten centraal staan.

Wat omschrijft jou als professional het beste?
Ik ben een zeer enthousiaste en betrokken Programmaleider en kan ontzettend genieten van de vele contacten die ik heb met anderen in regionale, bovenregionale en landelijke overleggen en projecten. Ik denk dat een van mijn krachten het verbinden van mensen met elkaar is. Iets wat ontzettend goed van pas komt in mijn rol. Naast mijn positieve kanten, moet ik ook eerlijk toegeven dat ik soms ongeduldig kan zijn. Samenwerken vraagt soms tijd. Tijd om elkaars belangen te zien en te begrijpen, tijd om tot een oplossing te komen en tijd om verbeteringen door te laten dringen op alle verschillende lagen binnen de verschillende organisaties.

Hoe komen jouw waarden terug in jouw werk?
Ik heb als naaste ervaren hoe het is als palliatieve zorg niet goed gegeven wordt. Je maakt je zorgen om een geliefde en wilt er eigenlijk op kunnen vertrouwen dat de zorg die gegeven wordt goed is. Zeker in een fase waarin je één kans krijgt om het goede te doen. Hoewel er ook heel veel goed gaat in het bieden van palliatieve zorg, is het gevoel dat ik toen ervaren heb de grootste motivatie om mij in te zetten om partijen met elkaar te verbinden.

Wat is voor jou goede samenwerking? En wat is goede zorg?
Goede samenwerking betekent voor mij dat iedere organisatie in het netwerk zich gezien en gehoord voelt. Dat wil niet zeggen dat iedere organisatie altijd zijn zin krijgt. De oplossing zit hem in het ‘samen doen’. Iedereen moet zo nu en dan over de belangen van zijn of haar eigen organisatie heen stappen en met een open blik het gesprek aan durven gaan met andere zorg- en welzijnspartijen in de regio. Voor dat open gesprek, waarin we vragen “Hoe geven we sámen de goede palliatieve zorg aan patiënten en naasten?”, blijf ik mij iedere dag inzetten.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het Programma Palliatieve Zorg? Neem contact op met Sven Zeilstra via Sven.Zeilstra@transmuralezorg.nl.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl