Input jaarplan 2023 en meerjarenbeleidsplan 2023-2025 netwerk Dementie

Het eind van de zomer nadert en 2023 ligt alweer in het verschiet. Om input voor zowel het jaarplan 2023 als het meerjarenbeleidsplan 2023-2025 op te halen, komen de leden van het netwerk Dementie bijeen om te prioriteren wat zij belangrijk vinden. In kleine groepjes worden de aanbevelingen uit de Zorgstandaard Dementie besproken en de huidige stand van zaken in het netwerk. De bijeenkomsten kenmerken zich door veel mooie ideeën, goede voorbeelden en inspiratie. Een goede basis voor een hernieuwde visie.