Jaarplan 2023 Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Voor u ligt het jaarplan 2023 van de Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.

In 2023 combineert VTZ continuering van de lopende activiteiten met specifieke nieuwe projecten die ons klaar maken voor de toekomst.

Als vereniging werken we slim samen met nieuwe partners, waardoor we slagvaardiger worden in het domeinoverstijgend werken. Een groot gedeelte van onze werkzaamheden voeren we uit voor alle leden.
Voor specifieke projecten kunnen leden kiezen voor deelname en kunnen zelfs niet bij VTZ aangesloten organisaties deelnemen.

De VTZ ziet de noodzaak om meer vanuit het burgerperspectief te handelen. In 2023 gaan we verder uitwerken hoe we de inwoners van Haaglanden optimaal kunnen betrekken bij onze activiteiten.