Jaarverslag consultatie palliatieve zorg

Het IKNL heeft het jaarverslag gepubliceerd over consultatie palliatieve zorg in 2019. Het jaarverslag geeft inzicht in de consultatie palliatieve zorg in Nederland, dat uitgevoerd wordt door (transmurale) consultatieteams.

Naast advies van farmacologische aard, zoeken zorgverleners vaak ook een sparringpartner in de specialist palliatieve zorg wanneer zij om consultatie vragen. Dat blijkt uit cijfers van IKNL, dat onderzocht welk soort vragen zorgverleners het vaakst hebben wanneer zij vragen hebben over de best passende behandeling van een palliatieve patiënt. In 2019 had in bijna een derde van de consulten de aanvrager ook behoefte aan ruggespraak met een specialist palliatieve zorg.

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen waarbij de generalistische zorgverlener met (vaak complexe) problematiek wordt geconfronteerd. Dat kan leiden tot vragen of twijfel. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Deze consulent is een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige, die de zorgverlener adviseert zonder de zorg over te nemen.

In een consult worden meestal meerdere problemen besproken. In 2019 werd gemiddeld over 1,8 problemen per consult advies gevraagd. Problemen samenhangend met farmacologische vragen kwamen het vaakst voor: in totaal in bijna 70 procent van de geregistreerde problemen. Daarnaast hadden consultvragers vaak behoefte aan advies over de organisatie van zorg en over palliatieve sedatie.

Overzicht van de geregistreerde problemen tijdens een consult in 2019, in percentages uitgedrukt

tabel-overzicht-geregistreerde-problemen.png

Het consultatieteam in regio Haaglanden (De Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden-DWO) is bereikbaar via 088-123 245 0 van maandag tot en met zondag van 8 tot 23 uur. In geval van nood ook ’s nachts bereikbaar!

Het jaarverslag 2019 over consultatie palliatieve zorg is hier terug te vinden.