Jaarverslag Netwerk Palliatieve Zorg 2021 gepubliceerd

Hoewel er stille hoop was dat 2021 het jaar zou zijn waarin alles weer naar ‘normaal’ terug zou keren, verliep dat heel anders. Met bewondering en grote waardering hebben we gezien hoe alle organisaties in het netwerk zich met volle overgave hebben ingezet om ook onder deze buitengewone omstandigheden palliatieve zorg van hoge kwaliteit te leveren.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden had zich in 2021 tot doel gesteld om de deskundigheid van zorgverleners te vergroten, de samenwerking te verbeteren en patiënten, naasten en zorgverleners te voorzien van de juiste informatie. Dat is gedaan vanuit de vier kerntaken ‘Coördineren’, ‘Informeren’, ‘Signaleren’ en ‘Faciliteren’. Leidend daarin was het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland en het laten aansluiten van de zorg op de wensen en behoeften van patiënten en naasten.

Het jaarverslag 2021 van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden is gepubliceerd. U kunt het jaarverslag terugvinden als bijlage onderaan dit bericht of in de Kennisbank.