Jaarverslag Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden 2022 gepubliceerd

Het jaarverslag 2022 van het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden is gepubliceerd. Een jaar waarin meer mogelijk was na twee jaar corona en waarin we de balans zochten tussen digitale en fysieke ontmoetingen. Voor het netwerk stond 2022 in het teken van ‘verandering’, ‘samenwerking versterken’ en ‘meer aandacht voor palliatieve zorg’.

Verandering
Met de omvorming van Stichting Transmurale Zorg in Vereniging Transmurale Zorg, ontstond de mogelijkheid voor iedere individuele zorg- of welzijnsorganisatie om deel te nemen aan transmurale samenwerkingsintiatieven in regio Haaglanden. Door de wijziging van de rechtsvorm diende ook de structuur van de Programma’s herzien te worden. De Programmacommissie Palliatieve Zorg heeft vanaf 2018 sturing gegeven aan het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. In deze Programmacommissie zat een afvaardiging vanuit het netwerk, welke zeer actief en betrokken was. Van de leden die niet tot de afvaardiging behoorden, voelden niet iedereen zich gehoord en/of vertegenwoordigd. Daarom is besloten om de Programma-commissie te laten vervangen door het Programma-overleg, waarbij ieder lid van het netwerk de kans krijgt om mee te praten en eigenaarschap te nemen. Het eerste overleg heeft succesvol plaatsgevonden op 3 november 2022 en heeft mij laten zien hoeveel betrokkenheid de leden van het netwerk voelen! Het belooft veel goeds voor de activiteiten van het netwerk de komende jaren.

Samenwerking versterken
Eerder voerden we al een verkenning uit met het ALS-netwerk Haaglanden naar een mogelijke samenwerking. Met de ondertekening van de samenwerkings-overeenkomst op 21 juni 2022, werd de samenwerking officieel gemaakt. Het eerste gezamenlijke symposium over palliatieve zorg aan ALS-patiënten heeft dit jaar al plaatsgevonden en heeft alle betrokkenen enthousiast gemaakt voor meer. Naast de samenwerking met het ALS-netwerk, is de samenwerking met het Netwerk Dementie Haaglanden voortgezet. Met een prachtige theatervoorstelling over dementie en euthanasie in Theater aan het Spui, werd het belang van samenwerking tussen deze twee netwerken opnieuw benadrukt.

Meer aandacht voor palliatieve zorg
Eind 2021 werd met het verschijnen van het coalitieakkoord duidelijk dat de huidige regering meer aandacht wil schenken aan palliatieve zorg. Minister Helder (VWS) lichtte dit deze zomer toe in een brief, waarin zij beschreef dat er tussen 2022 en 2027 €150 miljoen beschikbaar wordt gesteld om de bekendheid van palliatieve zorg te vergroten en de kwaliteit en toegankelijkheid van deze zorg te verbeteren. Dit heeft zich onder andere vertaald in een verhoging van de subsidie 2022, waardoor meer personele inzet mogelijk was en extra activiteiten uitgevoerd konden worden, en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II, een vervolg op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II heeft als doel om de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg te vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar te maken. Het zal de komende jaren de onderlegger vormen voor de activiteiten die in de Netwerken Palliatieve Zorg uitgevoerd zullen worden.

We kijken terug op een jaar waarin alle betrokkenen met tomeloze energie zich hebben ingezet om sámen te gaan voor goede palliatieve zorg.

U treft het volledige jaarverslag aan als bijlage onderaan dit bericht.

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl