KesslerPerspektief treedt toe tot het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

KesslerPerspektief treedt per januari 2024 toe tot het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden. KesslerPerspektief regelt en biedt zorg, veiligheid en perspectief voor mensen in sociaal kwetsbare posities door hen op te vangen, perspectief te bieden en participatie te stimuleren van hen die geen uitweg meer zien, die dakloos zijn of die te maken hebben met huiselijk geweld.

KesslerPerspektief wil iedereen die in de laatste fase van zijn of haar leven is de deskundige zorg bieden die nodig is. Optimale palliatieve zorg en ondersteuning sluit aan bij de wensen en behoeften van cliënten en hun naasten en is per definitie maatwerk. In het kader van de multiproblematiek van de doelgroep is een goede afstemming tussen hen, professionals, informele zorgverleners en naasten van cruciaal belang voor de continuïteit van de palliatieve zorg. Dit vraagt om samenwerking over de grenzen van professies en organisaties heen. Met de toetreding tot het netwerk beogen ze dat verwijzers, huisartsen en ziekenhuizen hen kennen en inschakelen als mensen in de laatste fase van hun leven hen nodig hebben.

Wij heten KesslerPerspektief van harte welkom en kijken uit naar een prettige samenwerking!

Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte
Inschrijven
Alle nieuwsberichten

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bezoek- en Correspondentieadres

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag e.o.
p/a Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag

Contactgegevens

070-7000077
info@transmuralezorg.nl