Knelpunten in palliatieve zorg t.g.v. coronavirus

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden hebben we diverse signalen ontvangen over huidige en verwachte knelpunten in de palliatieve zorg. Deze knelpunten zijn gebundeld in een memo*, waarin we de huidige knelpunten beschrijven en vooruitkijken naar knelpunten die logischerwijs zouden kunnen ontstaan.

Palliatieve zorg aan patiënten zonder corona
De palliatieve zorg aan patiënten zonder corona kan momenteel nog worden geboden. Wel merken we op dat deze zorg nu al onder druk begint te staan, als gevolg van minder inzetbaar personeel en vrijwilligers.

Palliatieve zorg aan patiënten met corona
De palliatieve zorg aan patiënten met corona kan momenteel niet in een hospice of palliatieve unit worden geboden. Wel kan er palliatieve zorg in de thuissituatie worden gestart. Men verwacht echter dat deze zorg onder druk komt te staan, als gevolg van een toename van het aantal palliatieve patiënten met corona, een tekort aan beschermende materialen, een tekort aan testmateriaal en minder inzetbaar personeel.

Lees in bijgevoegde memo de gehele knelpuntenanalyse van palliatieve zorg in de regio Haaglanden.

*Deze memo is gebaseerd op de huidige situatie (d.d. 27 maart 2020) en kan door omstandigheden snel veranderen in deze tijd van crisis. In deze memo worden de knelpunten weergegeven, maar er wordt niets gezegd over het oplossen hiervan. Er zijn in de regio echter verschillende initiatieven gaande om deze knelpunten zoveel mogelijk te beperken.